+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl
Ubezpieczenie cywilne

Ubezpieczenie cywilne to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest ochrona przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym osobom. Ubezpieczenie cywilne jest obowiązkowe w Polsce, w przypadku posiadania pojazdu, a także jest często wymagane przy zawieraniu umów, w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub handlu nieruchomościami.

Ubezpieczenia cywilne – rodzaje

Istnieje kilka rodzajów ubezpieczenia cywilnego:

 • Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) pojazdu – chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez pojazd innym osobom.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym osobom w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenie OC w zakresie działalności gospodarczej – chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innym osobom w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) – chroni przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, takich jak trwałe inwalidztwo lub śmierć.
 • Ubezpieczenie komunikacyjne AC (autocasco) – chroni pojazd przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia cywilnego oraz jego zakresu ochrony znajdują się w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) danej polisy.

Ubezpieczenie OC dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia OC: obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego, takie jak samochód czy motocykl. Ma ono na celu pokrycie ewentualnych szkód powstałych w wyniku wypadku spowodowanego przez posiadacza pojazdu. Natomiast ubezpieczenie dobrowolne, takie jak AC czy NNW, pokrywa dodatkowe ryzyka i szkody, które nie są objęte ubezpieczeniem OC.

Kto jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) ciąży na wszystkich właścicielach pojazdów mechanicznych. W Polsce ustawa o ubezpieczeniach obowiązuje zasadę, że każdy pojazd mechaniczny musi posiadać ważną polisę OC. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, motocykli, jak i ciągników rolniczych, przyczep, motorowerów itp. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe przed pierwszą rejestracją pojazdu oraz przed każdym terminem ważności polisy. Jeżeli nie posiadasz ważnej polisy OC możesz być narażony na konsekwencje finansowe oraz karno-skarbowe.

Jakie szkody pokrywa OC?


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pokrywa szkody, które wyrządziłeś innemu kierowcy, pieszemu lub posiadaczowi mienia podczas korzystania z pojazdu. Szkody, które pokrywa ubezpieczenie OC, to przede wszystkim:

 • Obrażenia ciała lub śmierć osób trzecich,
 • Uszkodzenie lub zniszczenie mienia innych osób,
 • Koszty leczenia i rehabilitacji osób rannych,
 • Odszkodowanie za utratę dochodu lub zwiększone potrzeby poszkodowanego.

Ubezpieczenie OC nie pokrywa natomiast szkód, które wyrządziłeś sobie lub swojemu pojazdowi, dlatego też potrzebne jest dodatkowe ubezpieczenie AC (Auto Casco) lub NNW.

Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej – co to takiego?

Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia, które chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Oznacza to, że jeśli jako kierowca spowodujesz wypadek, a w wyniku tego wypadku dojdzie do szkód materialnych lub obrażeń osób trzecich, to ubezpieczenie OC pokryje koszty naprawy uszkodzonego mienia lub leczenia poszkodowanych. Polisa OC jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych i ma na celu zabezpieczenie interesów osób poszkodowanych oraz ich rodzin.

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia OC?

Przy wyborze ubezpieczenia OC należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów, aby upewnić się, że polisa będzie odpowiednia dla Twoich potrzeb.

 • Zasięg ochrony: Upewnij się, że wybrana polisa obejmuje wszystkie kraje, w których planujesz jeździć swoim pojazdem.
 • Suma ubezpieczenia: Określ jaka suma ubezpieczenia będzie odpowiednia dla Ciebie.
 • Wysokość składki: Porównaj ceny różnych polis i wybierz tę, która jest dostępna w rozsądnej cenie.
 • Bonusy i malusy: Sprawdź jakie bonusy i malusy oferuje wybrana polisa.
 • Warunki ubezpieczenia: Przeczytaj dokładnie warunki ubezpieczenia i upewnij się, że rozumiesz wszystkie zapisy.
 • Zniżki i dodatkowe ubezpieczenia: Sprawdź czy istnieją jakieś zniżki lub opcje dodatkowych ubezpieczeń, które mogłyby Ci się przydać
 • Obsługa klienta: Sprawdź jakie jest zaplecze obsługi klienta wybranej firmy ubezpieczeniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej? Jaka jest cena? 

Koszt ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak: marka i model pojazdu, jego rocznik, pojemność silnika, miejsce zamieszkania, historia ubezpieczeniowa kierowcy. Przeciętnie koszt ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych wynosi od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych rocznie. Jednak ważne jest, by pamiętać że cena polisy OC nie powinna być jedynym kryterium przy jej wyborze, należy także zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, warunki polisy i ocenę zdolności ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowań.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń cywilno-prawnych i poznać dokładną cenę polis? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas teraz!