+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Co może zostać objęte ochroną?
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż) a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe elementy nieruchomości. Bardzo często nieodłącznym elementem ubezpieczenia nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób posiadających nieruchomość lub ją użytkujących na podstawie pozostałych tytułów prawnych (umowa najmu, użyczenia, itp.). Częstą praktyką jest ubezpieczanie samych ruchomości domowych bez ubezpieczania nieruchomości ? w szczególności gdy osoby użytkujące daną nieruchomość nie są jej właścicielami, a jedynie najemcami.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?

  • OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem niezwykle istotnym. Dobór odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej może uchronić nas w przyszłości od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, takich jak np.:  naprawienie szkód sąsiadowi za zalanie mieszkania.
  • Przy zakupie nieruchomości na kredyt banki wymagają od kredytobiorców ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nierzadko kredytobiorcy zapominają, że podstawowe ubezpieczenie murów nie zapewnia im kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i częstym przeoczeniem jest brak ubezpieczenia stałych elementów mieszkania jak i ruchomości domowych.
Zadzwoń do nas teraz!