+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenie mieszkania to niezwykle przydatna umowa, która chroni właściciela nieruchomości przed destrukcyjnym działaniem szeregu czynników losowych (i nie tylko). Ewentualne uszkodzenia mogą powodować straty, których naprawa wykracza poza możliwości przeciętnego mieszkańca. Dlatego tak ważne jest rozważenie omawianej formy zabezpieczenia swojego majątku. W niektórych przypadkach (zakup mieszkania na kredyt) podstawowe ubezpieczenie jest wręcz wymagane przez banki.

Co może zostać objęte ochroną?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż), a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy nieruchomości. Bardzo często składową częścią polisy dotyczącej nieruchomości jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie mieszkania skierowane jest do wszystkich osób posiadających nieruchomość lub ją użytkujących na podstawie pozostałych tytułów prawnych (umowa najmu, użyczenia itp.). Częstą praktyką jest ubezpieczanie samych ruchomości domowych, co nie chroni w przypadku uszkodzenia elementów stałych mieszkania. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy osoby użytkujące daną nieruchomość nie są jej właścicielami, a jedynie najemcami.

Ubezpieczenie mieszkania Poznań – na co zwrócić uwagę?

Rozważając różne opcje ubezpieczenia mieszkania, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dalece rozbudowana ma być przyszła ochrona. Oprócz tradycyjnych ubezpieczeń obejmujących zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów stałych oraz ruchomości, warto rozważyć zakup ubezpieczenia OC mieszkania. Jest ono powiązane z pojęciem OC w życiu prywatnym. Dobór odpowiednio wysokiej sumy gwarancyjnej może uchronić nas w przyszłości od nieprzyjemnych konsekwencji finansowych związanych z koniecznością naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

Należy również zwracać baczną uwagę na przedmiot ubezpieczenia. Przy zakupie nieruchomości na kredyt banki wymagają od kredytobiorców ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Nierzadko kredytobiorcy zapominają, że polisa obejmująca ochroną mury nie zapewnia im kompleksowej ochrony, a częstym przeoczeniem jest brak ubezpieczenia stałych elementów mieszkania oraz ruchomości domowych.

Warto decydować się na ubezpieczenia mieszkania bez okresu karencji. Pojęcie to oznacza pewien przedział czasowy, w którym nieruchomość nie jest chroniona przed danym ryzykiem, pomimo zawartej umowy ubezpieczenia. Najczęściej można spotkać się z powyższym zapisem w przypadku zagrożenia powodziowego. Okres karencji najczęściej wynosi od kilkunastu dni do miesiąca. Chcąc zapewnić sobie kompleksową ochronę, warto wybierać oferty pozbawione tego zapisu.

Ubezpieczenie mieszkania bez aktu notarialnego

Ubezpieczenie to odnosi się przede wszystkim do mieszkań w stanie deweloperskim, których z pewnych względów nie może jeszcze zająć właściciel. Pojawia się tutaj pewien paradoks – mianowicie mieszkanie zostało już przekazane odpowiedniej osobie, jednak z powodu braku możliwości zajęcia lokalu nie jest jeszcze sporządzony przez notariusza akt własności. W każdej chwili może jednak dojść do zdarzeń losowych, które niosą za sobą ryzyko nawet całkowitego uniemożliwienia zamieszkania w danym lokalu. Pytanie brzmi: czy możliwe jest ubezpieczenie mieszkania bez aktu własności?

Za cały, nieukończony budynek odpowiada oczywiście deweloper, ale dzieląc tę odpowiedzialność na poszczególne mieszkania, sprawa się komplikuje. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie budynku w budowie, które może zawrzeć posiadacz danego mieszkania, niemający jeszcze wystawionego aktu własności. Dobrą wiadomością jest również fakt, że w momencie, gdy budowa zostanie zakończona, a wszystkie dokumenty będą odpowiednio sporządzone, powyższa polisa będzie mogła być przekształcona w zwyczajne ubezpieczenie nieruchomości.

Ubezpieczenie mieszkania do kredytu

W przypadku zakupu nieruchomości na kredyt, oprócz spłaty rat trzeba liczyć się z dodatkowymi formalnościami. Jedną z nich jest wymagane przez banki ubezpieczenie, które chroni instytucję finansową przed szkodami w budynku kredytowanym. Z reguły takie obowiązkowe ubezpieczenie obejmuje wyłącznie ryzyka związane ze zdarzeniami losowymi, które mogą spowodować uszkodzenie murów oraz elementów stałych (wyposażenie domu, które zamontowane jest w sposób uniemożliwiający jego odłączenie bez dokonania uszkodzeń oraz użycia narzędzi – armatura sanitarna, ścianki działowe, drzwi itp.).

ubezpieczenie domu
ubezpieczenie nowego mieszkania
ubezpieczenie mieszkania bez aktu notarialnego
ubezpieczenie mieszkania do kredytu
Zadzwoń do nas teraz!