+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Firmy

Jesteśmy ukierunkowani na podmioty gospodarcze

zarówno te o ugruntowanej pozycji na rynku jak i te nowo powstałe. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie dostosowując nasze usługi do jego potrzeb. Naszym celem jest satysfakcja Klientów; optymalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa posiadanego przez nich mienia i prowadzonej działalności. Poniżej przedstawiamy etapy wzajemnej współpracy w ramach oferowanego przez nas serwisu ubezpieczeniowego.

tel. 61 222 49 12

 

tel. 61 222 49 13

 

ubezpieczenia@multirisk.pl

 

Opisy ubezpieczeń

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC deliktowej OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia mienia podczas transportu (CARGO)

Przedsiębiorstwa, które dla prowadzenia swojej działalności wykorzystują częsty transport towarów, ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne wybierane są najczęściej przez firmy budowlane lub technologiczne, ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia finansowe

Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest dążenie do długoterminowego podnoszenia ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie upraw i zwierząt Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia turystyczne

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej ? co to jest? Polisa zapewniająca ochronę ...
Czytaj Dalej

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Standardowe ubezpieczenie na życie to dosyć popularne rozwiązanie, zwłaszcza wśród ...
Czytaj Dalej

Etapy współpracy

Audyt dotychczasowego programu ubezpieczeniowego
W ramach tej usługi dokonujemy weryfikacji dotychczasowych polis ubezpieczeniowych Klienta pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wskazując ewentualne obszary ryzyka, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową.
Ocenę ryzyka oraz identyfikację potrzeb ubezpieczeniowych
Na podstawie otrzymanych od Klienta informacji przystępujemy do identyfikacji oraz oceny ryzyk, które zagrażają działalności danego przedsiębiorstwa. Na proces ten składają się w szczególności:

  • oględziny ubezpieczanego mienia
  • analiza stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych
  • analiza danych księgowych otrzymanych od Klienta
Przygotowanie i wdrożenie programu ubezpieczeniowego
Kolejnym krokiem jest przygotowanie dopasowanego do Klienta programu ubezpieczeniowego oraz negocjacja jego warunków z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Po przygotowaniu takiego programu wdrażamy go w danej firmie.
Zarządzanie ryzykiem oraz sposoby jego ograniczania
W ramach naszych usług służymy również Klientom poradami z zakresu ograniczania szkodowości oraz wprowadzania programów prewencyjnych.
Administrację oraz zarządzanie wdrożonym programem
Nasza współpraca z Klientem nie kończy się po wystawieniu polis. Oprócz powyższych usług oferujemy również obsługę w zakresie:

  • wszelkich doubezpieczeń
  • pilnowania terminów płatności składek
  • kontroli ekspiracji umów ubezpieczenia.
Pomoc w procesie likwidacji szkód
W przypadku szkód służymy poradą w celu zmaksymalizowania efektywności procesu likwidacji.
Przygotowywanie i obsługa ubezpieczeniowych programów lojalnościowych (benefity pracownicze)
Przygotowujemy również atrakcyjne cenowo grupowe programy dla pracowników naszych Klientów, które mogą obejmować:

  • ubezpieczenia domów i mieszkań
  • ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW
  • grupowe ubezpieczenia na życie
  • grupowe ubezpieczenia zdrowotne

Programy te zwiększają lojalność pracowników jak i poprawiają wizerunek pracodawcy.

Bieżące doradztwo ubezpieczeniowe
W każdej chwili nasi Klienci mogą zwrócić się do nas o poradę oraz wydanie opinii na tematy związane z ubezpieczeniami.
Zadzwoń do nas teraz!