Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą

Ubezpieczenie to obejmuje miedzy innymi koszty leczenia, koszty ratownictwa, koszty wynajęcia adwokata, a także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych podczas służbowych podróży zagranicznych.
Ubezpieczenie kosztów leczenia