+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych...

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie...

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia budowlano ? montażowe Ubezpieczeniem pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub ryzyka montażu w mieniu wykonawcy, inwestora a także w mieniu otaczającym. Ubezpieczenie maszyn od awarii Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie,...

Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia w działalności gospodarczej Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest dążenie do długoterminowego podnoszenia wartości kapitału. Jednym z tych ryzyk, które uniemożliwia realizację tego celu, a które nabiera ostatnio coraz większego...
Zadzwoń do nas teraz!