+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele rodzajów ubezpieczeń. Głównym celem jest zabezpieczenie mienia. Może ono dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są na co dzień. Najczęściej wybieranymi rodzajami są...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC deliktowej OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym. Ubezpieczenie OC kontraktowej Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania...

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne wybierane są najczęściej przez firmy budowlane lub technologiczne, które używają kosztownego sprzętu podatnego na awarie oraz uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Ze względu na specyfikę swojej działalności przedsiębiorstwa...

Ubezpieczenia finansowe

Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest dążenie do długoterminowego podnoszenia wartości kapitału. Jednym z tych ryzyk, które uniemożliwia realizację tego celu, a które nabiera ostatnio coraz większego znaczenia, jest ryzyko finansowe....

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Ubezpieczenie ochrony prawnej to coraz popularniejsza w Polsce forma zabezpieczenia się przed ponoszeniem kosztów związanych z wynajęciem prawnika lub opłatami sądowymi. Konieczność skorzystania z usługi adwokata czy radcy prawnego może pojawić się szybciej, niż...
Zadzwoń do nas teraz!