+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych...

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC deliktowej OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym. Ubezpieczenie OC kontraktowejPodstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania...

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC komunikacyjne Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie...

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne wybierane są najczęściej przez firmy budowlane lub technologiczne, które używają kosztownego sprzętu podatnego na awarie oraz uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Ze względu na specyfikę swojej działalności przedsiębiorstwa...

Ubezpieczenia finansowe

Nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej jest dążenie do długoterminowego podnoszenia wartości kapitału. Jednym z tych ryzyk, które uniemożliwia realizację tego celu, a które nabiera ostatnio coraz większego znaczenia, jest ryzyko finansowe....
Zadzwoń do nas teraz!