+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od wszystkich zdarzeń z wyjątkiem zdarzeń wyłączonych z zakresu ubezpieczenia w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Jest to ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem mienie Ubezpieczonego od ognia i innych zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres tego ubezpieczenia poza wypłatą odszkodowania za skradzione mienie pokrywa także koszty remontu pomieszczeń w przypadku dewastacji mienia oraz koszty naprawy zabezpieczeń (np. zamków, alarmów).

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ubezpieczeniem tym objęte są szkody w np. szybach wystawowych, lampach, plafonach, reklamach świetlnych itp.

Ubezpieczenie gotówki w lokalu i transporcie

Ubezpieczeniem pokryte są środki pieniężne, które znajdują się w lokalu ubezpieczonego, a także środki pieniężne podczas ich przewożenia do banku.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych.

ubezpieczenie majątku
ubezpieczenie sprzętu
Zadzwoń do nas teraz!