+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Ubezpieczenie OC deliktowej

OC deliktowe obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim czynem niedozwolonym.

Ubezpieczenie OC kontraktowej
Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu). Jeżeli jakieś nieprawidłowości w wykonaniu tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

Ubezpieczenie OC za produkt
OC za produkt obejmuje szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego

Ubezpieczenie OC przewoźnika
Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność przewoźnika z tytułu zawartych umów o przewóz mienia.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą przykładową ofertą – OFERTA

Ubezpieczenie OC zawodowej
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu np. lekarza, brokera, adwokata

Ubezpieczenie OC spedytora
Ubezpieczeniem tym objęta jest działalność spedytora z tytułu zawartych umów o spedycji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą przykładową ofertą – OFERTA

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółek kapitałowych
OC członków zarządu pozwoli zabezpieczyć sie przed roszczeniami wierzycieli lub właścicieli spółki kapitałowej z tytułu nienależytego wykonywania obowiązków zarządu.

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
różnego rodzaju OC
Zadzwoń do nas teraz!