+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Przedsiębiorstwa, które dla prowadzenia swojej działalności wykorzystują częsty transport towarów, powinny, dla ochrony swojego interesu, zadbać o zabezpieczenie się przed stratami, które mogą powstać w trakcie drogi. Najlepszym sposobem jest wybór odpowiednio dobranego pakietu ubezpieczeń. Takie działanie może zniwelować większość ryzyk związanych z przemieszczaniem towarów pomiędzy oddalonymi od siebie miejscami. Jakie są możliwości wyboru i kiedy takie ubezpieczenie towaru w transporcie okazuje się niezbędne?

Ubezpieczenie transportu – jak to działa?

Ubezpieczenie CARGO, czyli tytułowe ubezpieczenie mienia w transporcie, oferowane jest głównie przez wielu ubezpieczycieli na rynku polskim. Można nim objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i śródlądowym. Pozwala uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru. Stanowi zatem kompleksową ochronę towaru podczas pokonywania dalekich tras. Zarówno w ubezpieczeniu mienia w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym dostępne są rozległe możliwości w zakresie dostosowania oferty do potrzeb danego przedsiębiorstwa. To zaś sprawia, że większość firm decyduje się na wybór takiej formy zabezpieczenia.

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie

Zazwyczaj ubezpieczenie transportu jest produktem oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe w kilku wariantach. Można wtedy zdecydować się jedynie na podstawową ochronę lub zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo. To jednak wiąże się oczywiście z wyższymi składkami. Do tego często dochodzi bardzo precyzyjne wymienienie ryzyk oraz ich wyłączeń. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe w swojej ofercie uwzględniają odmienne czynniki. To wszystko powoduje, iż porównanie ogólnych warunków umów poszczególnych firm oferujących ubezpieczenie towaru w transporcie jest dosyć trudne. Warto zwrócić zatem uwagę na podstawowe rozróżnienie.

Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć strat spowodowanych działaniem sił przyrody (zdarzenia losowe) czy wypadkiem środka transportu, to śmiało może skorzystać z podstawowego wariantu ubezpieczenia mienia w transporcie oferowanego przez ubezpieczyciela. Inne warianty, rozszerzone, czy też pełne mogą zapewnić dużo większą ochronę. Wszystko zależy od postrzeganego zagrożenia. Obecność poszczególnych ryzyk może być na przykład związana z trasą przejazdu. W jednym miejscu główną rolę odgrywać będą czynniki atmosferyczne czy specyficzne dla danego terenu procesy klimatyczne, natomiast gdzie indziej można obawiać się kradzieży towaru czy też wystąpienia innego, nagłego, niespodziewanego zdarzenia. Wybór właściwego ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo) lub międzynarodowym będzie miał odpowiednie konsekwencje w przyszłości. Warto więc przeanalizować własne potrzeby i zdecydować się na polisę odpowiadającą wymaganiom prowadzonej przez siebie działalności.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym Cargo

Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje ono wszelkie ładunki, które transportowane są na terenie danego państwa. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo) dotyczy wszystkich dróg – lądowej, morskiej oraz lotniczej. Dzięki temu stanowi niezwykle uniwersalny sposób na zabezpieczenie przewożonego towaru. W zależności od wybranego ryzyka firmy oferują różne możliwości ochrony, która realizowana będzie w każdym miejscu w granicach kraju, który objęty jest umową.

Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym np. morskim

Powyższe ubezpieczenie w swojej istocie nie różni się znacząco od opcji transportu krajowego. Jedyna istotna różnica to fakt, że ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym obejmuje również ochroną ładunki przewożone poza granicami danego państwa, a zatem od ubezpieczenia krajowego różni się przede wszystkim zakresem terytorialnym ochrony ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa chętnie decydują się na wybór takiego rozwiązania, ponieważ ewentualne szkody poniesione za granicą mogą wiązać się z ogromnymi stratami. W kontekście tras zagranicznych szczególne znaczenie ma ubezpieczenie ładunku w transporcie morskim.

Trzeba przyznać, że ubezpieczenie transportu to podstawa podczas częstego przewożenia cennych ładunków. Stanowi oczywiście dodatkowy koszt, ale może uchronić przed dużo większymi zobowiązaniami. Warto zatem przeanalizować warunki różnych towarzystw lub skorzystać z pomocy firm doradczych. Porównanie konkretnych ofert ubezpieczenia towaru w transporcie sprawi, że łatwo będzie wybrać najkorzystniejszą opcję.

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo
ubezpieczenie transportu
ubezpieczenie cargo dla firm
ubezpieczenie towarów
Zadzwoń do nas teraz!