+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenie CARGO jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Oferowane jest głównie przez największych ubezpieczycieli na rynku polskim. Można nim objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i śródlądowym. Pozwala uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru.

Zazwyczaj ubezpieczenie to jest produktem oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe w kilku wariantach. Do tego dochodzi bardzo precyzyjne wymienienie ryzyk oraz ich wyłączeń. To wszystko powoduje, iż porównanie ogólnych warunków umów poszczególnych ubezpieczycieli jest dosyć trudne.

Jeśli przedsiębiorca chce uniknąć strat spowodowanych działaniem sił przyrody (zdarzenia losowe) czy wypadkiem środka transportu to śmiało możemy skorzystać z podstawowego wariantu oferowanego przez ubezpieczyciela. Inne warianty, rozszerzone, czy też pełne zapewniają większą ochronę, ale trzeba za nie odpowiednio więcej zapłacić. Warto pomyśleć o ich wyborze w przypadku dużego ryzyka kradzieży towaru czy też wystąpienia innego, nagłego, niespodziewanego zdarzenia.

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego w kraju transportem lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego transportem międzynarodowym lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Zadzwoń do nas teraz!