Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego w kraju transportem lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.

Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym

Ubezpieczenie to pokrywa szkody powstałe w mieniu Ubezpieczonego lub mieniu osób trzecich przewożonych na ryzyko Ubezpieczonego transportem międzynarodowym lądowym, morskim jak i lotniczym. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenia, kradzież, zniszczenie, zaginięcie towaru.