Ubezpieczenie kredytów kupieckich

Ubezpieczenie to pozwoli zabezpieczyć się przed niewypłacalnością lub bankructwem kontrahentów.

Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenie to pokrywa koszty stałe oraz utracony zysk firmy w związku z brakiem możliwości działania z powodu zdarzenia szkodowego objętego ubezpieczeniem w ramach polisy ubezpieczenia majątku.