+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenie ochrony prawnej ? co to jest?

Polisa zapewniająca ochronę prawną ma przede wszystkim chronić ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Główną cechą ochrony ubezpieczeniowej jest zapewnienie pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń lub zwrot kosztów obrony np. w postępowaniu karnym. 

Ubezpieczenie to pokrywa koszty wynajęcia pełnomocnika do reprezentowania interesów ubezpieczonego przed sądem,

Ubezpieczenia ochrony prawnej
Zadzwoń do nas teraz!