+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Ubezpieczenia budowlano ? montażowe

Ubezpieczeniem pokryte są wszystkie ryzyka budowy lub ryzyka montażu w mieniu wykonawcy, inwestora a także w mieniu otaczającym.

Ubezpieczenie maszyn od awarii

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Sprzęt elektroniczny ubezpieczany jest nie tylko w zakresie zdarzeń losowych, t.j. ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania itp., ale także ubezpieczone są skutki takich zdarzeń jak przepięcia, upadek podczas przenoszenia, kradzież i inne.

Zadzwoń do nas teraz!