+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Standardowe ubezpieczenie na życie to dosyć popularne rozwiązanie, zwłaszcza wśród osób w wieku powyżej 30 lat. Chcą oni zabezpieczyć swoich bliskich na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń prowadzących do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. W zależności od wielu czynników weryfikowanych podczas zawierania ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń wypłaca rodzinie większe lub mniejsze świadczenia, które mają za zadanie zniwelowanie straty spowodowanej utratą źródła utrzymania. Oprócz indywidualnych opcji istnieje również możliwość zawarcia grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowia, które najczęściej wykorzystywane jest w zakładach pracy.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Jest to ubezpieczenie przygotowywane dla grupy pracowników Ubezpieczającego, zapewniające szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy niskiej stosunkowo niskiej składce. Warunki takiego ubezpieczenia są z góry określone – jest to po prostu wynik negocjacji pomiędzy pracodawcą a Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Osoby zatrudnione w danej firmie mają możliwość skorzystania z korzystnego ubezpieczenia za niższą stawkę. Składka wynosi dla każdego tyle samo, niezależnie od wieku oraz stażu pracy. W niektórych przypadkach jest ona finansowana przez przedsiębiorstwo, w innych odprowadza się ją bezpośrednio z pensji pracownika.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie to umożliwia korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Program przygotowywany jest dla grupy pracowników Ubezpieczającego, a wykorzystując liczebność grupy, zapewnia szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce. Dzięki temu pracownicy otrzymują możliwość korzystania z prywatnej infrastruktury medycznej na preferencyjnych warunkach, co prowadzi do poprawy ich zadowolenia. Wiele firm oferuje takie ubezpieczenie bezpłatnie, traktując je jako czynnik motywacyjny. Często wchodzi ono w skład benefitów mających przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to popularna forma ochrony, która może występować w postaci samodzielnej polisy lub też być częścią większego pakietu. Bardzo często stanowi składową ubezpieczeń szkolnych, turystycznych, komunikacyjnych oraz mieszkaniowych. Ubezpieczenie to daje Ubezpieczonemu możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia itd. To zaś może okazać się zbawienne w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, uniemożliwiającego pracę oraz utrzymanie rodziny.

Powyższe ubezpieczenia pozwalają na kompleksową ochronę zarówno Ubezpieczonego, jak i jego rodziny w różnych kryzysowych sytuacjach.

grupowe ubezpieczenie życia
ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczenie nnw
Zadzwoń do nas teraz!