+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Grupowe ubezpieczenie na życie
Jest to ubezpieczenie przygotowywane dla grupy pracowników Ubezpieczającego, zapewniające szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy niskiej stosunkowo niskiej składce

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie to umożliwia korzystanie z prywatnej służby zdrowia. Program przygotowywany jest dla grupy pracowników Ubezpieczającego i wykorzystując liczebność grupy zapewnia szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce

Ubezpieczenie NNW
Ubezpieczenie to daje Ubezpieczonemu możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ? za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia itd.

Zadzwoń do nas teraz!