+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy pojazdów w przypadku ich uszkodzenia, natomiast w przypadku kradzieży wypłaca Ubezpieczonemu odszkodowanie zazwyczaj w wysokości wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów danego pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie assistance może pokrywać koszty holowania pojazdu w kraju, za granicą, koszty pomocy drogowej, zakwaterowania w hotelu na czas naprawy czy nawet dowozu paliwa.

Programy flotowe
Są to programy ubezpieczeniowe dedykowane konkretnej flocie pojazdów. Negocjowane są one indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danej floty oraz Klienta. Mogą one zawierać wiele odstępstw od standardowych warunków ubezpieczenia, ujednolicone stawki. Pozwalają na efektywniejsze zarządzanie dużymi flotami pojazdów.

ubezpieczenia komunikacyjne
ubezpieczenie OC komunikacyjne
Zadzwoń do nas teraz!