+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenie OC komunikacyjne

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres regulowany jest ustawą o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie AC
Ubezpieczenie to pokrywa koszty naprawy pojazdów w przypadku ich uszkodzenia, natomiast w przypadku kradzieży wypłaca Ubezpieczonemu odszkodowanie zazwyczaj w wysokości wartości rynkowej pojazdu.

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Jest to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów danego pojazdu.

Ubezpieczenie Assistance
Ubezpieczenie assistance może pokrywać koszty holowania pojazdu w kraju, za granicą, koszty pomocy drogowej, zakwaterowania w hotelu na czas naprawy czy nawet dowozu paliwa.

Programy flotowe
Są to programy ubezpieczeniowe dedykowane konkretnej flocie pojazdów. Negocjowane są one indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danej floty oraz Klienta. Mogą one zawierać wiele odstępstw od standardowych warunków ubezpieczenia, ujednolicone stawki. Pozwalają na efektywniejsze zarządzanie dużymi flotami pojazdów.

Zadzwoń do nas teraz!