+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Ubezpieczenie mieszkania / domu

Ubezpieczenie mieszkania / domu

Co może zostać objęte ochroną? Przedmiotem ubezpieczenia mogą być: dom jednorodzinny, mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż) a także mienie ruchome należące do Ubezpieczającego, stałe...
Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie samochodu

Co może zostać objęte ochroną? Najpopularniejszymi ubezpieczeniami pojazdu są: OC, AC, NNW oraz Assistance. OC – zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich...
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Co może zostać objęte ochroną? Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego uważane są:...
Ubezpieczenie podróży

Ubezpieczenie podróży

Co może zostać objęte ochroną? koszty leczenia i usługi assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków, OC, bagaż podróżny i sprzęt sportowy, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie zagranicznej Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie? ubezpieczenie turystyczne dla...
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) ? rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną...
Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenia rolnicze

Prowadzenie gospodarstwa rolnego jest w dużej mierze uzależnione zdrowia rolników oraz od zdarzeń losowych. Pożary, nawałnice, obfite ulewy i powodzie mogą w jednej chwili pogorszyć sytuację ekonomiczną rolnika, a podczas pracy może dojść do uszkodzeń ciała lub...
Zadzwoń do nas teraz!