+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Ubezpieczenie OC zazwyczaj kojarzone jest wyłącznie z formą ochrony kierowców przed zdarzeniami na drodze. Nie powinno to nikogo dziwić, bo w końcu każdy posiadacz samochodu ma obowiązek je wykupić. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może jednak równie dobrze funkcjonować w kontekście zwykłych, codziennych działań. Porównanie ogólnego mechanizmu pozwala zauważyć, że ubezpieczenie OC w życiu prywatnym oraz OC samochodu opierają się na podobnych zasadach. O co tak naprawdę chodzi i kiedy warto zdecydować się na takie rozwiązanie?

Co to jest ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym to rodzaj ubezpieczenia, które pokrywa straty spowodowane przez nas ?po godzinach?. Dotyczy wielu dziedzin życia i sprowadza się do tego, że kiedy w naszym czasie prywatnym wyrządzimy drugiej osobie jakąś szkodę, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci mu odszkodowanie. Dzięki temu nie ponosimy bezpośredniej odpowiedzialności finansowej za całe zdarzenie. Może okazać się przydatne w najmniej spodziewanych, codziennych sytuacjach, dlatego coraz więcej osób decyduje się na wybór takiej formy zabezpieczenia siebie i swoich bliskich.

Co obejmuje OC prywatne?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. W szczególności są to czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczającego i osoby bliskie lokalu lub budynku mieszkalnego, opieka nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi w danym miejscu, za których czyny Ubezpieczający lub osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa, posiadanie przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie zwierząt domowych, rekreacyjne uprawianie sportu, używanie pojazdów bez własnego napędu (które nie podlegają rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu drogowym oraz wózki inwalidzkie, dziecięce), używanie jednostek pływających (kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe itp.) z wyjątkiem sytuacji, gdy są one użytkowane bez odpowiednich uprawnień, a także spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia.

Dla kogo jest przeznaczone prywatne OC?

OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem skierowanym do każdej osoby chcącej zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia prywatnego, które opisane zostały powyżej. Czyli tak naprawdę opisywana forma ubezpieczenia może okazać się przydatna dla każdego, kto mieszka w mieszkaniu lub domu, ma rodzinę i dzieci lub zwyczajnie obawia się, że może wyrządzić kosztowne szkody w czasie wolnym od pracy.

Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?

Należy wybrać przede wszystkim odpowiedni zakres ubezpieczenia jak i wysoką sumę gwarancyjną, która umożliwi zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami. Spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia powoduje zazwyczaj stosunkowo niewielkie szkody na mieniu (np. rozbity samochód), lecz szkody na osobie są zazwyczaj znacznie większe – np. zderzenie się na nartach lub rowerze z inną osobą. Takie wypadki powodują poważne urazy ciała, a także będą wymagały długotrwałego leczenia i rehabilitacji. To zaś bez odpowiednio wysokiego ubezpieczenia i szerokiego zakresu może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Towarzystwa proponują ubezpieczenie OC osoby prywatnej zazwyczaj przy polisie obejmującej ochronę nieruchomości. Istnieją dwa modele różniące się zakresem swojego oddziaływania. W zależności od konkretnej firmy ubezpieczenie może obejmować wyłącznie lokalizację, w której dana nieruchomość się znajduje, ale istnieje również możliwość objęcia ubezpieczeniem nie konkretnego domu czy mieszkania, ale osoby. Wtedy ewentualna rekompensata może być wypłacana za szkody dokonane w różnych nieruchomościach (ubezpieczyciele proponują nawet ochronę ubezpieczeniową na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady).

Ubezpieczenie OC prywatne – cena

Ceny ubezpieczeń OC w życiu prywatnym nie są wysokie. W celu wyboru najkorzystniejszej propozycji warto korzystać z usług pośredników, którzy przedstawią spersonalizowane warunki wielu towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może być również częścią większego pakietu, obejmującego standardowe świadczenia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie cena jest tutaj najważniejsza. Podstawowa jest estymacja prawdopodobieństwa wystąpienia nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli jest ono stosunkowo duże, zdecydowanie warto rozważyć zakup polisy.

OC w życiu prywatnym
ubezpieczenie OC osoby
OC dla rodziny
Zadzwoń do nas teraz!