+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl
Co może zostać objęte ochroną?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i osób bliskich za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywania przez nich czynności życia prywatnego. Za czynności życia prywatnego uważane są: czynności związane z posiadaniem i użytkowaniem przez Ubezpieczającego i osoby bliskie lokalu lub budynku mieszkalnego; opiekę nad dziećmi oraz innymi osobami zamieszkałymi wspólnie z Ubezpieczającym za których czyny Ubezpieczający lub osoba bliska ponosi odpowiedzialność z mocy prawa; posiadanie przez Ubezpieczającego lub osoby bliskie zwierząt domowych; rekreacyjne uprawianie sportu; używanie pojazdów bez własnego napędu (które nie podlegają rejestracji w rozumieniu prawa o ruchu drogowym oraz wózki inwalidzkie, dziecięcych); używanie jednostek pływających (kajaki wodne, rowery wodne, deski surfingowe, itp.) z wyjątkiem sytuacji gdy są one użytkowane bez odpowiednich uprawnień; spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia.
 
Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem skierowanym do każdej osoby chcącej zabezpieczyć siebie i swoich bliskich przed roszczeniami wynikłymi z wykonywania czynności życia prywatnego.Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?
Należy wybrać przede wszystkim odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną, gwarantującą zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami. Spowodowanie wypadku drogowego w charakterze przechodnia powoduje stosunkowo niewielkie szkody na mieniu (np. rozbity samochód) lecz szkody na osobie (kierowca rozbitego pojazdu ma poważne urazy ciała i wymaga długotrwałego leczenia i rehabilitacji) są już znacznie większe.
Zakłady ubezpieczeń proponują ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zazwyczaj przy ubezpieczaniu nieruchomości. W zależności od ubezpieczyciela, zakres terytorialny ochrony może być ?przyczepiony? jedynie do lokalizacji w której ubezpieczona jest nieruchomość lub może być ?przyczepiony? do danej osoby (niektórzy ubezpieczyciele proponują ochronę ubezpieczeniową na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady).
Zadzwoń do nas teraz!