+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) ? rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców) lub stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów – szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych, czy też najczęściej występujących w obrocie komunikacyjnych. W takich przypadkach są uzupełniającymi ubezpieczeniami związanymi z uczęszczaniem do szkoły, zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym oraz korzystaniem z pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie to daje Ubezpieczonemu możliwość uzyskania odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku ? za 1% uszczerbku 1% sumy ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o koszty rehabilitacji, koszty leczenia itd

Dlaczego warto kupić NNW?

  • Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia zaistniałe nie tylko na terytorium RP ale i poza granicami Państwa.
  • Ze względu na niską miesięczną składkę ubezpieczenia.
  • Szeroki zakres działania np. dla kierowcy, który z własnej winy spowodował wypadek.
  • Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC sprawcy.
  • Sam wybierasz sumę ubezpieczenia.
  • Możemy podpisać kilka umów ubezpieczeniowych NNW w kilku innych Towarzystwach Ubezpieczeń i z każdego otrzymamy wypłatę świadczenia.
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
nnw
Zadzwoń do nas teraz!