+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Odpowiedzialność cywilna deliktowa 

Źródłem jej powstania jest czyn niedozwolony, czyli zabroniony przez prawo. Sprawca szkody jest zobowiązany do naprawienia skutków swojego postępowania wobec poszkodowanego. Odpowiedzialność cywilna deliktowa została uregulowana w Kodeksie Cywilnym (art. 415 – 449), a jej fundamentalna zasada brzmi Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Ubezpieczenie oc deliktowe co to jest? 

OC deliktowe, to nic innego, jak rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek czynu niedozwolonego. Przed wyborem konkretnej oferty, warto sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czy dany pakiet zawiera oc deliktowe. W przeciwnym wypadku, nie będzie możliwości skorzystania z pokrycia ubezpieczeniowego w razie zaistnienia takiej szkody. Deliktowe ubezpieczenie to oferta zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorców. Gwarantuje bowiem ochronę w razie niezawinionego wyrządzenia szkody swoim postępowaniem. 

Odpowiedzialności cywilna kontraktowa 

W tym przypadku, odpowiedzialność wynika z istniejącego już między stronami stosunku prawnego. Zazwyczaj będzie to umowa o wykonanie jakiejś usługi. Jeżeli zobowiązanie to nie zostanie w ogóle wykonane lub będzie wykonane w sposób nienależyty, osoba zobowiązania do jego wykonania będzie musiała naprawić powstałą na skutek jej postępowania szkodę. 

Ubezpieczenie kontraktowe 

W tym przypadku również należy dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia, zanim złożymy podpis na deklaracji. Polisa kontraktowa ma za zadanie ochronę prywatnego majątku przedsiębiorcy w przypadku zarzutu nienależytego wykonania zobowiązania umownego. 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa 

Te dwa rodzaje odpowiedzialności różnią się charakterem obowiązku odszkodowawczego. W przypadku deliktu, odpowiedzialność ma charakter pierwotny, czyli powstaje w momencie wyrządzenia szkody. Odpowiedzialność kontraktowa jest wtórna do istniejącego już między stronami zobowiązania, które zostało nienależycie wykonana. 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa a kontraktowa – Przykłady 

Wyobraźmy sobie, że korzystamy z usług profesjonalnej ekipy budowlanej. W trakcie prac wykończeniowych, dochodzi do przewiercenia ściany na wylot i uszkodzenia wyposażenia mieszkania w sąsiednim lokalu. Za to zdarzenie, firma budowlana odpowie na zasadach odpowiedzialności deliktowej lub straty może pokryć oc deliktowe. Jeżeli natomiast prace wykończeniowe zostaną wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną lub umową między wykonawcą a inwestorem, przyda się oc kontraktowe. Oczywiście inwestor musi wykazać, że zobowiązania zostało nienależycie wykonane.

Zarówno w przypadku odpowiedzialność deliktowej, jak i kontraktowej: 

  • zdarzenie musi spowodować uszczerbek w majątku poszkodowanego; 
  • szkoda musi wynikać z określonego działania lub zaniechania; 
  • musi istnieć adekwatny związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy mechanizmem zdarzenia, a rodzajem powstałej szkody. 

Jeśli przedsiębiorcy zależy na kompleksowej ochronie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, warto wybrać oc deliktowo kontraktowe. Niemniej jednak, należy pamiętać, że delikt i kontrakt są odrębnymi źródłami zobowiązania odszkodowawczego. 

Innymi przykładami źródeł odpowiedzialności deliktowej mogą być: 

  • spadająca z parapetu doniczka, która uszkadza dach samochodu zaparkowanego obok budynku; 
  • wybicie zębów na skutek upadku na oblodzonym dziedzińcu przed blokiem; 
  • zalanie sąsiadów z piętra poniżej na skutek pozostawienia odkręconych kranów. 
Zadzwoń do nas teraz!