+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl
Wybór ubezpieczenia samochodu to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia właściciela samochodu. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo produktów ubezpieczeniowych, które zapewniają różnorodną ochronę. Oczywiście najczęściej kupowanym ubezpieczeniem jest obowiązkowe OC. Jednak wraz ze wzrostem zamożności, coraz więcej osób decyduje się również na dobrowolne ubezpieczenia. Warto rozważyć ich zakup choćby po to, by czuć się jeszcze bezpieczniej na drodze.

Co może zostać objęte ochroną?

Najpopularniejszymi ubezpieczeniami pojazdu są: OC, AC, NNW oraz Assistance. Różnią się one charakterem oraz zakresem ochrony, dlatego warto omówić każde z osobna. Wybór oferty zależy od wielu czynników, takich jak długość pokonywanych tras, częstotliwość jazdy czy ocena ryzyka związanego ze zniszczeniem bądź kradzieżą auta. Co charakteryzuje wymienione rodzaje polis?

Ubezpieczenie OC samochodu

Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r. i jest jednolity dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca szkody (na mieniu/osobie) nie ponosi bezpośrednio kosztów naprawy szkody z własnych środków, lecz ze środków zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie AC samochodu

Autocasco chroni nasz pojazd w przypadku jego uszkodzenia na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu. Ochroną ubezpieczeniową najczęściej są również objęte dodatkowe ryzyka takie jak: działanie osób trzecich (w tym również włamania), uszkodzenie lub utrata pojazdu wskutek zdarzeń losowych (powódź, zatopienie, uderzenie pioruna, pożaru itp.). Pojazd z wyposażeniem dodatkowym może zostać również objęty ochroną w zakresie jego kradzieży lub jego części.

Ubezpieczenie NNW samochodu

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie objętym ubezpieczeniem w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu; podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy; podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy; bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.

Ubezpieczenie Assistance samochodu

Assistance zapewnia pomoc w przypadku stłuczki pojazdu lub jego awarii. Najczęściej assistance proponuje pomoc w postaci odholowania uszkodzonego pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego. Bardziej rozbudowane produkty (najczęściej dodatkowo płatne) dodatkowo zapewnią: auto zastępcze na czas naprawy pojazdu; naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia; nocleg ubezpieczonych; kontynuowanie podróży samolotem/pociągiem do miejsca docelowego podróży.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 r. nakłada na posiadacza pojazdu mechanicznego obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Pozostałe ubezpieczenia (AC, NNW, Assistance) są ubezpieczeniami dobrowolnymi.
Na co zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?

Zakres ubezpieczenia Autocasco jest opisany w ogólnych warunkach poszczególnych zakładów ubezpieczeniowych. Należy przed zawarciem umowy dokładnie się z nimi zapoznać, ewentualnie wypytać ubezpieczyciela o interesujące nas kwestie. Do częstych przeoczeń przy zawieraniu polis AC należą: wprowadzone udziały własne, franszyzy redukcyjne, wprowadzona amortyzacja części, pominięcie ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

Przy zawieraniu polisy OC w innym niż dotychczasowym zakładzie ubezpieczeń, należy wypowiedzieć starą polisę. Dokładne terminy i zasady wypowiadania polis OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dn. 22 maja 2003 r. Nieprzestrzeganie wskazanych terminów w ustawie może doprowadzić do sytuacji, gdzie pojazd zostanie ubezpieczony podwójnie u dwóch różnych ubezpieczycieli. Wypowiedzenie polisy OC powinno być dostarczone do zakładu ubezpieczeń formie pisemnej.

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim Klientom dodatkowe produkty i klauzule, które rozszerzają ochronę ubezpieczeniową pojazdu. Są to np. ubezpieczenie ochrony prawnej czy też ubezpieczenie przewożonego bagażu.

ubezpieczenie samochodu
OC samochodu
AC samochodu
NNW samochodu
samochód multirisk

Gdzie ubezpieczyć samochód?

Na rynku swoją działalność prowadzi szereg firm ubezpieczeniowych, które nierzadko walczą o klienta różnorodnością oferowanych usług oraz ceną. W celu obniżenia kosztów polisy wielu młodych kierowców decyduje się również na dopisanie do ubezpieczenia samochodu drugiej osoby, która posiada duże zniżki za bezszkodową jazdę. Nieraz bardzo trudno się w tym wszystkim odnaleźć, dlatego warto korzystać z usług pośredników, którzy przedstawią różnorodne oferty oraz doradzą wybór konkretnej opcji, opierając się na indywidualnej sytuacji danej osoby. Mając przed sobą warunki przedstawiane przez kilka towarzystw ubezpieczeniowych, łatwo je porównać i znaleźć coś dla siebie.

Call Now ButtonZadzwoń do nas teraz!