+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Ubezpieczenie gap skierowane jest do osób, które korzystają z leasingu albo kupują auto na kredyt. Gap ubezpieczenie zapewnia ochronę przed utraceniem wartości pojazdu w czasie. Na ogół polisa pokrywa różnicę między pozostałymi do spłacenia ratami a kwotą odszkodowania, które wypłacane jest z AC. 

Odszkodowanie z polisy AC lub OC może nie pokrywać wszystkich kosztów mających związek z utratą samochodu. Jeżeli auto zostanie skradzione albo też jego naprawa będzie po prostu nieopłacalna, pozostałe do spłacenia raty trzeba będzie zapłacić ze swoich środków. Żeby móc uniknąć jakichkolwiek strat finansowych, wystarczy nam polisa gap. Poniżej wyjaśnimy, co to jest gap. Jakie są jego rodzaje? Jaka jest jego cena? Jakie są opinie na jego temat? 

Z tego artykułu dowiesz się:

Ubezpieczenie GAP ? co to jest?
Ubezpieczenie GAP – jakie są jego rodzaje?
Ubezpieczenie GAP a koszty
Ubezpieczenie GAP ? czy warto?
Ubezpieczenie GAP – czy jest dla nas opłacalne?
Od czego zależna będzie wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia GAP?
Ubezpieczenie GAP – gdzie kupić?

Ubezpieczenie GAP ? co to jest? 

Wiele osób zastanawia się, co to jest ubezpieczenie gap. Tego typu forma ubezpieczenia ochroni nas przed utraceniem na wartości pojazdu. Z jakiego powodu jest to aż tak istotne? Pamiętajmy, iż nowe samochody bardzo szybko tracą na swojej wartości. Tak zwana wartość rezydualna pojazdu – czyli kwota na którą możemy liczyć podczas odsprzedaży samochodu, będzie zwykle o 50% niższa po trzech, czterech latach aniżeli ta, która została uwzględniona podczas zakupu pojazdu. W praktyce zatem pojazd zakupiony za 100 tysięcy złotych w salonie, po kilku latach, możemy odsprzedać za ok. 50 tysięcy złotych. 

W wypadku, gdy dojdzie do kradzieży samochodu albo szkody całkowitej, ubezpieczyciel wyliczy odszkodowanie na podstawie rynkowej wartości pojazdu, jeszcze sprzed wypadku czy też kradzieży. Nie zaś na podstawie kwoty, którą jeszcze musimy spłacić. Taka polisa to inaczej mówiąc ubezpieczenie straty finansowej gap. 

Ubezpieczenie GAP – jakie są jego rodzaje? 

Na rynku spotkamy się z kilkoma rodzajami ubezpieczenia gap: gap rtigap indeksowygap finansowy, gap Casco. Jakie mogą być różnice między wymienionymi typami ochrony? 

  • ubezpieczenie gap fakturowy 

Ubezpieczenie gap rti, nazywane inaczej gapem fakturowym to najdroższy z rodzajów ubezpieczenia gap. Polega na tym, iż ubezpieczyciel wypłaca nam różnicę między ceną auta widniejącą na fakturze, a jego rynkową wartością z dnia wypadku czy też kradzieży. To jest właśnie ubezpieczenie rti gap 

Przykład: Pan Adam spłacał leasing mający wartość 60 tysięcy złotych. Jednakże po upływie dwóch lat samochód został skradziony. Wtedy rynkowa wartość tego samochodu wynosiła 35 tysięcy złotych. W ramach ubezpieczenia gap leasing, towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje tę różnicę i wypłaciło odszkodowanie na poziomie 25 tysięcy złotych. 

  • ubezpieczenie gap Casco 

Gap Casco ma za zadanie pokryć różnicę między wypłatą pochodzącą z ubezpieczenia OC/AC (w wypadku całkowitych szkód powiększoną o wartość, jaką ma wrak), a sumą z ubezpieczenia AC ważnego w dniu zawarcia umowy nie obowiązkowego autocasco. 

Przykład: Pani Bogusława w chwili zawierania umowy leasingu auta posiadała AC na sumę ubezpieczenia 60 tysięcy złotych. Po upływie dwóch lat samochód uległ całkowitej szkodzie. Ubezpieczyciel w ramach polisy AC i OC, wypłaca odszkodowanie na poziomie 35 tysięcy złotych. Różnicę wynoszącą 25 tysięcy złotych, Pani Bogusława otrzymała właśnie z gap Casco. 

  • GAP finansowy

Jest to najtańszy z typów ubezpieczenia gap. Tego typu ubezpieczenie gap w leasingu, będzie przydatne podczas podpisywania umowy z niewielkim wkładem własnym, jak również z wysoką kwotą wykupienia pojazdu. Gap w leasingu w tym przypadku, ma zapewnić pokrycie różnicy między pozostałymi do spłacenia ratami leasingu a kwotą odszkodowania pochodzącą z AC przez towarzystwo ubezpieczeniowe. 

Przykład: Pani Ania wzięła w ramach umowy leasingu samochód. Po pięciu latach spłacania rat w wyniku wypadku drogowego ubezpieczyciel stwierdził tak zwaną całkowitą szkodę pojazdu. Na skutek umowy zawartej z instytucją bankową, do spłacenia została kwota 25 tysięcy złotych. Odszkodowanie otrzymane z AC wyniosło 15 tysięcy złotych. Zaś w ramach ubezpieczenia gap, firma ubezpieczeniowa pokryje różnicę wynoszącą 10 tysięcy złotych. 

  • GAP indeksowy

Ten rodzaj ubezpieczenia GAP jest popularny w przypadku krótkich umów leasingowych (zawieranych na 2-3 lata). Polega na tym, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości 20-30% wartości skradzionego lub zniszczonego samochodu (w zależności od warunków określonych w umowie).

Przykład: Pan Jan w ramach zawartej umowy leasingu może użytkować pojazd warty 100 tysięcy złotych. W razie szkody całkowitej lub kradzieży ubezpieczyciel wypłaci z polisy gap odszkodowanie na poziomie 20 do 30 tysięcy złotych (maksymalnie 30 procent wartości auta). 

Ubezpieczenie GAP a koszty 

Koszt ubezpieczenia gap waha się w granicach 0,4-1,2 procenta wartości auta rocznie. Taką polisę zawiera się zwykle na okres 12 miesięcy, zaś koszty raty dolicza się do raty leasingowej. Zatem ile kosztuje ubezpieczenie gap? Zależy to przede wszystkim od typu wybranego ubezpieczenia. Najtańsza opcja to gap finansowy, najdroższa zaś to gap fakturowy. 

W wypadku samochodu mającego wartość 60 tysięcy złotych będzie to zatem kwota w przedziale 240-720 złotych rocznie. Gap typu finansowego to około 0,4% ceny samochodu z faktury (przez okres 12 miesięcy), indeksowy to wydatek na poziomie 0,8% ceny pojazdu z faktury, a fakturowy to koszt maksymalnie 1,2 procenta ceny auta. Jeśli weźmiemy pod uwagę swój święty spokój, który zyskamy, nie wydają się to być nazbyt wygórowane koszty. Miejmy jednak na uwadze, iż są to tylko orientacyjne koszty i nie można wcześniej podanych wartości traktować w roli ostatecznych. Razem z rosnącą popularnością tego typu polis, ich cena powinna spadać, co na pewno jest bardzo dobrą wiadomością dla kierujących pojazdami. 

Jak to zatem wygląda w praktyce przez cały czas leasingowania auta? Załóżmy, iż wspomniany wcześniej pojazd mający wartość około 60 tysięcy złotych, wzięliśmy w leasing na czas 5 lat. Jeżeli koszty GAP wynoszą 0,4% rocznie, wówczas polisa ta przez cały czas leasingowania, będzie nas kosztowała 1200 złotych. Z kolei zaś stawka 1,2% wartości to już wydatki na poziomie 3600 złotych przez cały czas trwania leasingu. Różnice mogą być więc naprawdę spore i warto negocjować niższe ubezpieczeniowe stawki. 

Ubezpieczenie GAP ? czy warto? 

Oczywiście, że tak! Zanim jednak wykupimy ubezpieczenie gap, musimy zapoznać się bardzo uważnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). Warto bardzo dokładnie sprawdzić, czy ubezpieczyciel gwarantuje nam wypłacenie odszkodowania w razie kradzieży pojazdu, jak również jaką możemy otrzymać rekompensatę. Przyda się także zapoznanie ze świadczeniami dodatkowymi, jak chociażby wynajęcie zastępczego pojazdu. 

Niezwykle istotna część OWU to także wyłączenia ochrony w zakresie ubezpieczenia gap. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają, żeby auto nie było starsze, aniżeli 5 lat, zaś jego wartość musi przekraczać 600 tysięcy złotych.

 

Ubezpieczenie GAP – czy jest dla nas opłacalne? 

Nowe pojazdy bardzo szybko tracą na swojej wartości – już po trzech latach użytkowania auta, będzie ona średnio o 50 procent niższa, aniżeli w dzień zakupu pojazdu. Dzięki posiadaniu ubezpieczenia gap w razie zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży, leasingobiorca albo kredytobiorca nie będzie zmuszony do spłacania pozostałych do końca trwania umowy rat ze swoich środków. Ryzyko zaistnienia ewentualnych strat finansowych w przypadku braku opłacalności podejmowania naprawy auta albo kradzieży, jest dosyć wysokie. Warto zatem do comiesięcznej raty naszego kredytu czy też leasingu dopłacać kwotę kilkudziesięciu złotych. Ponadto zanim zakupimy ubezpieczenie gap, musimy zapoznać się bardzo dokładnie ze wspomnianym wyżej OWU. 

Od czego zależna będzie wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia GAP? 

Sposoby obliczania odszkodowania z ubezpieczenia gap, mogą być różne w wybranych towarzystwach ubezpieczeniowych i zależą od wybranej opcji. Szczegółów odnośnie tego tematu musimy poszukiwać w dokumentach odnośnie OWU, gdyż zdarzyć się mogą oferty, które łączą ze sobą cechy różnorodnych opcji. Ubezpieczyciele zawsze jednak zastrzegają, iż odszkodowanie w każdej opcji nie może być wyższe, aniżeli suma ubezpieczenia tak zwanej straty finansowej. 

Suma ubezpieczenia gap może zostać ustanowiona z góry albo na podstawie początkowej wartości auta. I tak sumy ubezpieczenia u jednego z najpopularniejszych ubezpieczycieli, wynoszą odpowiednio: 

  • 50 tysięcy złotych dla samochodów mających początkową wartość do 100 tysięcy złotych,
  • 100 tysięcy złotych dla aut mających początkową wartość do 200 tysięcy złotych, 
  • 150 tysięcy złotych dla aut mających wartość początkową do 300 tysięcy złotych,
  • 200 tysięcy złotych dla aut mających wartość początkową do 500 tysięcy złotych,
  • 250 tysięcy złotych dla aut mających wartość początkową do 1 mln złotych. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe ograniczają także wysokość odszkodowań, jeżeli suma odszkodowań z GAP i AC byłaby wyższa, aniżeli wartość początkowa samochodu, zaś warunkami dodatkowymi może być 1 rok ubezpieczenia finansowej straty. Jeżeli w tym czasie dojdzie do szkody i otrzymamy z AC/OC odszkodowanie równe rynkowej wartości pojazdu (zatem nie dojdzie do powstania straty finansowej), możemy otrzymać na przykład 3000 złotych z gap. 

Ubezpieczenie GAP – gdzie kupić? 

Warto zauważyć, iż tego typu polisę można wykupić tylko podczas zawierania umowy leasingowej. Jeżeli doszło już do zawarcia tego typu umowy, to podczas jej trwania nie może ona zostać rozszerzona o gap przy pomocy leasingodawcy. Jedyne odstępstwo od tej reguły, stanowi polisa Casco. 

Ubezpieczenie gap nie za każdym razem chroni od kradzieży. Wszystko zależne jest od ustaleń podjętych z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dlatego też zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, lepiej będzie zapoznać się bardzo dokładnie z jej zapisem. Oferty wybranych towarzystw oczywiście różnią się pomiędzy sobą. 

Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na maksymalną możliwą wysokość odszkodowania, która została określona w zawartej umowie. To niezwykle istotne, gdyż jest to najwyższa kwota, którą możemy otrzymać od ubezpieczyciela. 

Zapraszamy do kontaktu w celu wybrania najlepszej oferty.

Warto przeczytać:

Ubezpieczenie samochodu firmowego ? koszty ubezpieczenia i niuanse podatkowe

Zadzwoń do nas teraz!