Ubezpieczenia rolnicze

Ubezpieczenie upraw i zwierząt Ubezpieczenie upraw obejmuje szkody w uprawach wyrządzone przez opady atmosferyczne, huragan, czy przymrozki a także zwierzęta hodowlane od padnięcia, uboju z konieczności czy tez ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie budynków...

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą Ubezpieczenie to obejmuje miedzy innymi koszty leczenia, koszty ratownictwa, koszty wynajęcia adwokata, a także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonych podczas służbowych podróży zagranicznych. Ubezpieczenie kosztów...

Ubezpieczenie życia i zdrowia

Grupowe ubezpieczenie na życie Jest to ubezpieczenie przygotowywane dla grupy pracowników Ubezpieczającego, zapewniające szerszy niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego zakres ubezpieczenia przy niskiej stosunkowo niskiej składce Grupowe ubezpieczenie zdrowotne...