+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Zapadalność na choroby nowotworowe rośnie z roku na rok. Chorują coraz młodsze osoby, także spoza podstawowych grup ryzyka. Leczenie onkologiczne w wielu przypadkach nie jest refundowane w pełnej wysokości, dlatego warto zawczasu pomyśleć o zakupie polisy ubezpieczeniowej dla siebie i swoich bliskich. W jej ramach ubezpieczyciel może pokryć koszty związane z przeprowadzeniem zabiegów, zakupem leków czy rehabilitacją.

Czym jest polisa onkologiczna?

Polisa onkologiczna zapewnia pomoc finansową w razie zachorowania na raka, pozwalając pokryć koszty leczenia. Tego rodzaju ubezpieczenie nie chroni przed chorobą – obecnie nie ma skutecznych sposobów, aby ustrzec się przed rakiem, jednak istnieje możliwość zabezpieczenia siebie i swoich bliskich. Ubezpieczenie na raka przewiduje możliwość wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, a więc zachorowania na nowotwór. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny, w zależności od rodzaj polisy – istnieje możliwość zabezpieczenia się przed pewnymi rodzajami nowotworów, jednak ubezpieczyciele proponują także kompleksowe pakiety, w ramach których można podjąć stosowne leczenie, nie martwiąc się o jakiekolwiek koszty z nim związane. Ubezpieczenie onkologiczne może zapewniać pomoc medyczną nie tylko w kraju, ale również zagranicą. W tym przypadku ubezpieczyciel pokrywa koszty samego leczenia, a także wydatki uboczne, związane na przykład z transportem czy zakwaterowaniem. 

Kto ubezpieczy chorego na raka?

Osobom, które regularnie opłacają składkę zdrowotną, przysługuje możliwość leczenia choroby nowotworowej w ramach NFZ. Należy jednak mieć świadomość, że zakres refundacji poszczególnych zabiegów czy leków jest mocno ograniczony. Czasami wystarczy nie spełniać jednego kryterium, aby nie móc skorzystać z darmowej terapii. Tymczasem w chorobach onkologicznych liczy się przede wszystkim czas – im szybciej zostanie wdrożone efektywne leczenie, tym większe szanse na pełne wyzdrowienie. Niemniej jednak problemem są koszty, których chorzy zwykle nie są w stanie pokryć we własnym zakresie. Ubezpieczenie na wypadek nowotworu pozwala korzystać z różnego typu świadczeń, które finansowane będą przez ubezpieczyciela. Kto ubezpieczy chorego na raka? Obecnie tego typu polisa znajduje się w ofercie wielu towarzystw ubezpieczeniowych, a coraz częściej można też poszerzyć ją o dodatkową ochronę.

Czy można wykupić polisę onkologiczną bez okresu karencji?

Okres karencji można zdefiniować jako czas, w którym odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje wyłączona. W praktyce oznacza to, że przykładowo, przez pierwsze 90 dni od momentu zawarcia polisy nie wypłaci on odszkodowania ani nie pokryje kosztów związanych z leczeniem nowotworu. Ubezpieczenie na raka bez karencji możliwe jest wyłącznie w jednym przypadku, a mianowicie gdy polisa ulega przedłużeniu. Wtedy też nie obowiązuje okres wyczekiwania – chory od razu może skorzystać z pomocy. 

Kto może wykupić ubezpieczenie na wypadek raka?

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty sam ubezpieczający bądź członek jego rodziny. Zachorowalność na raka rośnie – coraz częściej pacjentami oddziałów onkologicznych zostają osoby spoza podstawowych grup ryzyka, dlatego nie warto kierować się statystykami oceniając, czy polisa okaże się przydatna w naszym przypadku, czy też nie. Ubezpieczenie na wypadek raka może wykupić każda osoba pełnoletnia dla siebie bądź dla członka swojej rodziny, na przykład dziecka czy współmałżonka.

Polisa onkologiczna dla mężczyzn i kobiet – jaka jest różnica?

Towarzystwa ubezpieczeniowe często różnicują polisy onkologiczne dla mężczyzn oraz dla kobiet. Wynika to z faktu, iż pewna grupa nowotworów jest charakterystyczna dla danej płci. Kobiety najczęściej chorują na raka piersi, jajnika czy szyjki macicy, natomiast mężczyźni na raka prostaty czy pęcherza. Szereg chorób nowotworowych jest oczywiście wspólny dla obu płci, dlatego polisy obejmują nie tylko te, na które najczęściej zapadają mężczyźni czy kobiety. Ubezpieczenie osoby chorej na raka i jednym i drugim gwarantuje odpowiednią ochronę i pokrycie kosztów leczenia.

Jak wybrać odpowiednią polisę onkologiczną?

Ubezpieczenie dla chorych na raka oferuje coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych, mając na uwadze rosnącą liczbę zapadalności na nowotwory. Czym się kierować, wybierając konkretną polisę? Przede wszystkim należy określić, kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa. Najczęściej dla każdego członka rodziny trzeba wykupić osobny pakiet, mając na uwadze jego płeć czy nawet wiek. Następnie należy zastanowić się nad budżetem, a więc określić, ile maksymalnie może wynosić składka ubezpieczeniowa. Tutaj jednak trzeba pamiętać, że im szerszy zakres ochrony, tym więcej trzeba będzie zapłacić. Jednocześnie w razie zachorowania pacjent może otrzymać kompleksową pomoc, nie martwiąc się o finanse. Bardzo istotnym elementem są ogólne warunki ubezpieczenia, które podają, jakie choroby są objęte ochroną oraz jakie świadczenia może otrzymać ubezpieczony w ramach polisy. Warto dobrze się z nimi zapoznać przed podpisaniem umowy. 

Zadzwoń do nas teraz!