+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl
Ubezpieczenie dla studenta

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW, chroni przed skutkami zdarzeń powodujących obrażenia ciała. Może pokryć koszty leków lub niezbędnego leczenia szpitalnego. Osoby często podróżujące są szczególnie narażone na nieoczekiwane sytuacje. Należą do nich studenci, którzy zmieniają miejsce zamieszkania lub odwiedzają różne miejsca, w których odbywają się wykłady. Ubezpieczenie NNW dla studenta pozwala sprawnie usunąć skutki zdarzeń, których nie da się przewidzieć. Wypłata odszkodowania zależy od zakresu polisy, dlatego warto przyjrzeć się bliżej praktykom stosowanym przez firmy ubezpieczeniowe. 

Szeroki zakres ochrony

Na początek należy podkreślić, że ubezpieczenie NNW dla studenta nie jest obowiązkowe. Warto jednak zdecydować się na wykupienie polisy ze względu na niewysoki koszt oraz liczne korzyści, jakie daje zawarcie umowy. Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się w trakcie każdej podróży, a dzięki polisie można szybko uzyskać wsparcie pozwalające powrócić do codziennego funkcjonowania. Ponadto niektóre uczelnie wymagają posiadania ubezpieczenia studenta NNW. Dotyczy to wielu szkół prywatnych, a także kierunków inżynieryjnych i medycznych.

Ubezpieczenie NNW dla studentów chroni w wielu sytuacjach, nie tylko w drodze na uczelnię i w podróży powrotnej. Z pomocy finansowej możemy skorzystać w całym okresie nauki i odbywania praktyk, a także w domu lub podczas spędzania czasu wolnego od zajęć. Należy pamiętać, że wiele osób dojeżdża do uczelni z małych miejscowości za pomocą środków transportu publicznego, co naraża ich na ryzyko wypadku lub innego przykrego zdarzenia. Dla nich ubezpieczenie NNW student powinno być podstawową formą zabezpieczenia. 

Niska składka ubezpieczeniowa

Podczas podejmowania decyzji o wyborze ubezpieczenia NNW studentów należy wziąć pod uwagę sumę ubezpieczenia oraz koszt miesięcznej lub rocznej składki. Zasadą jest, że wyższe odszkodowanie wymaga opłacenia wyższej składki ubezpieczeniowej. Wszystkie szczegółowe warunki są zawarte w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Bez znajomości tego dokumentu nie należy podpisywać umowy ubezpieczeniowej.

Zdarza się, że polisę można wykupić bezpośrednio na uczelni podczas trwania roku akademickiego. Możemy w ten sposób uzyskać niższą cenę, ale tego rodzaju ubezpieczenie nie może być indywidualne spersonalizowane. Uczelnie podpisują zazwyczaj umowy z jedną firmą ubezpieczeniową, przez co zakres ochrony jest znacznie ograniczony. Dlatego warto zastanowić się nad poniesieniem nieco wyższego kosztu, ale mieć swobodę wyboru wariantu polisy najlepszego do swoich potrzeb. 

Atrakcyjne zniżki dla studentów

 Cena polisy ubezpieczenia NNW dla studentów jest zazwyczaj niższa niż dla osób starszych, wykonujących swoje wyuczone zawody. Firmy ubezpieczeniowe traktują studentów ulgowo, dzięki czemu można uzyskać szeroki zakres ochrony na atrakcyjnych warunkach. Wysokość składki rocznej ubezpieczenia NNW studentów na praktykach nie jest duża i może wynieść już kilkadziesiąt złotych przy sumie ubezpieczenia rzędu 10-20 tysięcy złotych.

Oczywiście nie oznacza to, że kwota ta zostanie wypłacona w przypadku wystąpienia każdego nieszczęśliwego zdarzenia. Ubezpieczyciele korzystają z własnych tabel, które określają konkretne obrażenia lub uszczerbek na zdrowiu. Następnie do każdej pozycji przypisują kwoty odszkodowania lub procent pełnej sumy ubezpieczenia. Dzięki temu z góry wiadomo, na jaką pomoc możemy liczyć.

Zakup polisy osobno lub w pakiecie

Ubezpieczenie od NNW dla studenta można kupić również w większym pakiecie. Firmy oferują często połączenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z polisą dotyczącą następstw nieszczęśliwych wypadków. Pakiet typu OC + NNW ubezpieczenie student będzie tańszy niż dwie osobne umowy, a dodatkowo można zyskać lepiej dopasowaną ochronę lub wyższą kwotę odszkodowania. 

Niektórzy ubezpieczyciele oferują pakiety z sumami ubezpieczenia nawet 60-80 tysięcy złotych przy składce rocznej nieprzekraczającej 200 złotych. Są to bardzo atrakcyjne umowy, które pozwalają na wsparcie finansowe za każdy dzień pobytu w szpitalu nawet w okresie kilkumiesięcznym, wykonywanie specjalistycznych badań, a nawet pokrycie kosztów operacji plastycznych, które mają usunąć skutki brania udziału w wypadku.

Kalkulatory i porównywarki ofert

Jeżeli nie jesteśmy pewni, z której oferty skorzystać, warto wypróbować możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. W Internecie można znaleźć wiele kalkulatorów oraz porównywarek ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Zwykle nie wymagają one podawania szczegółowych danych, lecz określamy podstawowy zakres i sumę ubezpieczenia. Tego rodzaju narzędzia prezentują szczegółowe oferty firm oferujących ubezpieczenie studenta NNW, a ze wszystkimi warunkami można zapoznać się bez presji czasowej, siedząc wygodnie w domu lub w trakcie podróży.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na różnice pomiędzy kalkulatorami i porównywarkami ubezpieczeń. Te pierwsze przedstawiają zwykle możliwość wykupienia ubezpieczenia w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym. Szerszy obraz daje porównywarka, która obejmuje wiele firm z bardziej zróżnicowaną ofertą. Są to narzędzia, które dawniej były dostępne głównie dla agentów ubezpieczeniowych, a dzisiaj może z nich korzystać każda osoba zainteresowana wykupieniem polisy. Młode osoby są entuzjastami nowoczesnych rozwiązań, dzięki czemu ubezpieczenie OC i NNW dla studenta staje się jeszcze bardziej atrakcyjne. 

Możliwość wykupienia polisy online

Kolejną zaletą nowoczesnych narzędzi online jest możliwość przejścia z poziomu prezentacji oferty do zakupu konkretnego wariantu ubezpieczenia NNW i OC dla studenta. W tym celu trzeba oczywiście podać swoje pełne dane tak, jak w przypadku tradycyjnej formy zawarcia umowy. Nie musimy jednak ponownie przeliczać składki ubezpieczeniowej i wybierać na nowo wszystkich parametrów polisy. Porównywarka skieruje nas bezpośrednio na stronę internetową, gdzie można sprawdzić wszystkie dostępne opcje i dokonać płatności.

Ubezpieczenie NNW dla studentów online oznacza, że wszystkie operacje związane z obsługą polisy są wykonane całkowicie przez Internet. Płatność może być zrealizowana za pomocą przelewu bankowego, ale zdecydowanie lepszym wyborem jest skorzystanie z karty płatniczej lub kredytowej. Pozwala to na natychmiastowe pobranie potwierdzenia odebrania wpłaty przez firmę ubezpieczeniową. Nie trzeba wprowadzać danych rachunku bankowego lub odbiorcy, a ubezpieczyciel w czasie rzeczywistym uzyskuje informacje o wykupieniu polisy. 

Osobiste konto ubezpieczonego

Wiele firm pozwala na zarejestrowanie indywidualnego konta klienta w sieci. W takiej sytuacji, po wykupieniu ubezpieczenia NNW dla studenta i zalogowaniu na swoje konto, od razu widoczna jest aktywna polisa. Można sprawdzić jej wszystkie warunki, pobrać certyfikat ubezpieczenia lub wydrukować go na papierze. Poza tym firmy ubezpieczeniowe udostępniają możliwość opłacenia składki w kwartalnych lub miesięcznych ratach. Można o tym decydować za pomocą kilku kliknięć. 

W takiej sytuacji pobierana jest co prawda opłata manipulacyjna, ale mniejsza kwota raty powoduje, że nie obciążamy nadmiernie swojego budżetu. Ma to szczególne znaczenie w grupie studentów, którzy dopiero rozpoczynają naukę na uczelni. Dla takich osób oszczędność nawet niewielkiej kwoty ma ogromne znaczenie. Jeżeli zbliża się termin składki lub zostanie on przekroczony, firma ubezpieczeniowa przypomni nam o tym fakcie. Wszystkie operacje, w tym płatności, możemy wykonywać nawet z poziomu smartfona. Natomiast w razie wątpliwości dokładny cennik można sprawdzić na stronie firmy ubezpieczeniowej. 

Warto dodać, że możliwość personalizowania oferty ma związek także z kierunkiem rozpoczętych studiów. Firmy oferują oddzielne warunki ubezpieczenia NNW dla studentów medycyny lub studentów odbywających praktyki przyuczające do zawodu. Ubezpieczenie NNW student praktyki to nazwa, jaką można spotkać w wielu ofertach. Różnica polega najczęściej na zwiększeniu sumy ubezpieczeniu oraz obniżeniu rocznej składki ubezpieczeniowej. Elastyczna oferta ubezpieczycieli oraz wykorzystanie Internetu sprawia, że nie ma wygodniejszej możliwości zakupu ubezpieczenia NNW i OC studentów. Warto to wykorzystać i zapewnić sobie skuteczną ochronę każdego dnia podczas nauki i wypoczynku.

Zadzwoń do nas teraz!