+48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl

Gospodarstwo rolne to rodzaj przedsiębiorstwa, którego funkcjonowanie zależy w wielu przypadkach od częstotliwości występowania czynników losowych oraz stanu zdrowia prowadzących je rolników. Czynniki atmosferyczne mogą w krótkim czasie przyczynić się do powstania ogromnych szkód, których następstwem są straty finansowe. Oprócz tego praca na roli wiąże się z pewnym ryzykiem choroby lub uszkodzenia ciała. Z tego powodu podstawowe ubezpieczenia rolnicze są w Polsce obowiązkowe.

Całość reguluje ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późniejszymi zmianami). Polisy, które należy bezwzględnie wykupić to: OC rolnika oraz podstawowe ubezpieczenie budynków gospodarczych. Dodatkowo można zabezpieczyć się przed groźbą zniszczenia upraw lub utraty zwierząt hodowlanych. Biorąc pod uwagę duże ryzyko związane z wystąpieniem niektórych zdarzeń, każdy rolnik powinien poważnie przemyśleć zakup również dodatkowych usług. Zwłaszcza że możemy zaproponować niezwykle atrakcyjne oferty!

Ubezpieczenie upraw i zwierząt

Powyższe ubezpieczenie jest całkowicie dobrowolne, przez co nie wszyscy rolnicy decydują się na jego wykupienie. Istnieje jednak coraz większe zainteresowanie tą formą ochrony, zwłaszcza w związku z działaniami rządowymi, których celem jest popularyzacja ubezpieczenia upraw i zwierząt. Obejmują one akcje informacyjne oraz wprowadzanie rządowych dopłat do składek.

Wykupienie takiej polisy znacznie ułatwia życie rolnikom w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych mających destrukcyjny wpływ na uprawy i zwierzęta hodowlane. Są to w głównej mierze szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, takimi jak susze, nadmierne ulewy, przymrozki czy huragany. W przypadku zwierząt dochodzi do tego ubój z konieczności, np. z powodu choroby.

Ubezpieczenie budynków

Zakres tego ubezpieczenia zależy od wyboru konkretnej opcji. Podstawowa jego forma jest obowiązkowa, kiedy powierzchnia gospodarstwa przekracza 1 hektar. Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to wyłącznie podstawowa ochrona i zabezpiecza przed skutkami zdarzeń losowych, takich jak:

  • pożar,
  • huragan,
  • podtopienie,
  • obfity śnieg lub deszcz,
  • zejście lawiny,
  • osunięcie się ziemi.

Zakres ubezpieczenia obejmuje budynek, ale nie dotyczy już wyposażenia. Chcąc zyskać kompleksową ochronę, trzeba w tym przypadku zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie dobrowolne. Większość towarzystw w zakres ubezpieczenia włącza m.in. akty wandalizmu lub kradzieży, a także zniszczenie wyposażenia pomieszczeń.

Suma ubezpieczenia może być ustalona na dwa sposoby: w wartości rzeczywistej, czyli w wartości budynku w stanie nowym, ustalonej na dzień zawarcia umowy, pomniejszonej o wartość zużycia technicznego budynku oraz w wartości nowej. W tym drugim przypadku mówimy o budynkach nowych lub takich, których zużycie techniczne, w dniu zawarcia umowy, nie przekracza 10%. Warto również zaznaczyć, że w przypadku nienależytej dbałości o dobry stan danego budynku lub działania na rzecz pogorszenia tego stanu, ubezpieczyciel ma podstawę, żeby odmówić wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

OC rolnika to podstawowe ubezpieczenie, które (podobnie jak w przypadku budynków gospodarczych) jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które posiadają gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 hektar. Jak każde ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, dotyczy ono szkód spowodowanych przez działalność osoby objętej polisą. Jego przymusowy charakter umotywowany jest w podobny sposób, jak w przypadku ubezpieczeń samochodowych. Działalność rolnicza powoduje duże ryzyko wystąpienia szkód określonego rodzaju, a wymagane zadośćuczynienie niejednokrotnie przekracza zdolności finansowe rolnika. To powoduje, że i dla niego taka forma zabezpieczenia jest bardzo przydatna.

Ubezpieczenie OC dotyczy rolnika, jak i osób zatrudnionych w jego gospodarstwie. W przypadku uszkodzenia ciała, które będzie miało związek z prowadzoną działalnością, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie poszkodowanej osobie trzeciej.

Ubezpieczenia rolnicze z dopłatą

Ogólnie rzecz biorąc, ubezpieczenia pokrywane są całkowicie z kieszeni rolnika (zwłaszcza te obowiązkowe), jednak istnieje również możliwość uzyskania dopłaty ze środków publicznych. Dotyczy ona ubezpieczenia upraw i zwierząt i wynosi aż 65% składki. Dzięki temu większa liczba rolników może pozwolić sobie na ubezpieczenie, które pomaga poradzić sobie ze skutkami zdarzeń losowych, w skrajnych przypadkach mogących doprowadzić do zrujnowania gospodarstwa. Maksymalne sumy ubezpieczenia na dany rok dla konkretnych typów upraw i gatunków zwierząt hodowlanych ustalane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i znajdują się w specjalnym rozporządzeniu.

Dlaczego my?

Oferujemy pomoc w znalezieniu najlepszych ofert obejmujących zarówno obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, jak i dodatkowe polisy o większym zakresie oddziaływania. Współpracujemy z największymi graczami na rynku, w tym PZU i Concordia. Dzięki temu mamy możliwość przedstawić propozycję, która będzie nie tylko atrakcyjna cenowo, ale również zoptymalizowana pod wymagania konkretnego gospodarstwa rolnego.

ubezpieczenie rolnicze
ubezpieczenie w branży rolniczej
obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze
ubezpieczenia upraw Poznań
wieś z gęsiami
jabłka
Zadzwoń do nas teraz!