+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl
Ubezpieczenie rowerzysty OC, NNW oraz od kradzieży.

Jazda na rowerze staje się z roku na rok coraz popularniejsza. Z tego środka lokomocji korzystamy nie tylko do jazdy wypoczynkowej, ale też jako transportu do miejsca pracy. Poruszanie się jednośladem jest ekologiczne i praktyczne, gdy zajmuje on niewiele miejsca w przestrzeni miejskiej. Warto jednak pamiętać, że cyklista narażony jest na wiele zagrożeń, takich jak wypadki i kradzieże. W związku z tym powinien rozważyć zabezpieczenie siebie, roweru, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Ubezpieczenie rowerowe to jedna z dostępnych polis, której zakres obowiązywania zależy od rodzaju wybranej ochrony. Rowerzysta ma do wyboru standardowe OC, ubezpieczenie od kradzieży roweru, ale też NNW czy assistance. Zakres polisy powinien być dostosowany do naszych potrzeb.

Czy ubezpieczenia rowerowe są obowiązkowe?

Osoba fizyczna nie ma obowiązku ubezpieczania swojego jednośladu. Jest to jedynie wymagane w sporcie, na zawodach. O wykupieniu odpowiedniej polisy warto jednak pomyśleć, w szczególności, jeśli rower jest kosztowny. Ubezpieczenie obejmuje między innymi jego kradzież, jednak możemy też wykupić polisę od odpowiedzialności cywilnej czy od nieszczęśliwych wypadków.

Oferta ubezpieczeń rowerowych

Czy można ubezpieczyć rower od kradzieży? Tak i co ważne, nie tylko od kradzieży, ale również zniszczenia. Ponadto, rowerzysta ma też możliwość ochrony siebie i innych. Ubezpieczenia rowerowe można podzielić na 3 kategorie:

Ubezpieczenie OC rowerzysty (odpowiedzialności cywilnej)

Oc dla rowerzysty jest bez wątpienia jedną z najważniejszych polis. W przypadku spowodowania przez cyklistę wypadku, w którym straty poniosą osoby trzecie wówczas takie ubezpieczenie pokryje ich straty. Co ważne, roszczenia poszkodowanych osób mogą wynieść nawet do ok. 200-300 tysięcy złotych. W sytuacji braku oc na rower musi on pokryć wszelkie koszty samodzielnie. Warto więc posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, gdyż do wypadków z winy osób poruszających się na jednośladach dochodzi dosyć często. Jakie zdarzenia może objąć oc rowerzysty? Są to:

 • potrącenie pieszego,
 • zderzenie się z innym cyklistą,
 • uszkodzenie cudzego samochodu.

Ubezpieczenie od kradzieży roweru

Ubezpieczenie rowerzysty od kradzieży.
Ubezpiecz rower przed kradzieżą.

To bardzo istotny element polisy zwłaszcza dla właścicieli dosyć drogich pojazdów. Wysokiej jakości, markowy rower może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Trzeba pamiętać, że nawet dobre zabezpieczenie nie jest w stanie ochronić go przed kradzieżą. Polisa zapewnia ochronę na wypadek kradzieży oraz zniszczenia sprzętu (akty wandalizmu, zniszczenia w wypadku, działania przyrody). Co ważne, nie uwzględnia standardowego zużycia. Aby otrzymać taką polisę, należy spełnić pewne kryteria związane z wiekiem roweru, sposobem zabezpieczenia, jak i przechowywania sprzętu. Ubezpieczenie na rower od kradzieży pozwala w powyższych sytuacjach na wypłatę świadczenia pieniężnego, które umożliwi zakup nowego jednośladu. Na odszkodowanie możemy liczyć, jeśli rower zostanie skradziony z takich miejsc, jak:

 • dom i mieszkanie,
 • garaż,
 • piwnica,
 • pomieszczenie gospodarcze,
 • uliczny stojak rowerowy,
 • ulica.

Należy pamiętać, iż każde zdarzenie musi zostać zgłoszone na policję. Ubezpieczenie kradzieży roweru działa podobnie w przypadku zniszczenia sprzętu. Można więc ubiegać się o odszkodowanie, jeśli ktoś celowo albo przypadkowo w czasie podróży uszkodzi rower. W tym wypadku ubezpieczyciel zapewni środki finansowego na jego naprawę. Ubezpieczenie rowerów od kradzieży jest dobrym wyborem, zwłaszcza jeśli rower służy nam jako środek transportu, a więc jest zostawiany w różnych publicznych miejscach. Niestety, nie każdy ubezpieczyciel ma w swojej ofercie polisę, która obejmuje także kradzieże z innych miejsc (szkoły, uczelnie, sklepy). Przed wybraniem danego rozwiązania, należy więc dobrze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umowy.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

To ubezpieczenie dla rowerzysty zapewnia ochronę dla jego zdrowia. W czasie rowerowej wyprawy może zdarzyć się wypadek, przez który dojdzie do uszkodzenia ciała cyklisty. Niekiedy niezbędna okaże się hospitalizacja i późniejsza rehabilitacja. W przypadku nieoczekiwanej sytuacji drogowej warto mieć ubezpieczenie rowerzysty od następstw nieszczęśliwych wypadków. Towarzystwo ubezpieczeniowe w razie takiej sytuacji wypłaci odszkodowanie, które pokryje:

 • koszty leczenia,
 • dalszą diagnostykę,
 • konsultację u ortopedy,
 • rehabilitacje,
 • inne dowolne cele.

Poziom uszczerbku na zdrowiu określa komisja lekarska ubezpieczyciela w formie procentowej. Na jego podstawie zostanie wypłacone odszkodowanie wynoszące dany % od sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Najczęściej w wypadkach rowerowych dochodzi do silnych stłuczeń, urazów głowy czy złamań i zwichnięć kończyn.

Rowerowe assistance

Ostatnie ubezpieczenie rowerowe, o jakie może zostać poszerzona polisa. Przydaje się wtedy, gdy doszło do uszkodzenia roweru w trasie i obejmuje ono pomoc w jego transporcie, naprawie na miejscu czy też pozwala na zwrócenie kosztów naprawy. W przypadku tej usługi trzeba zwrócić uwagę na to, na jakim terenie działa. Niektóre ubezpieczenia działają tylko w określonej odległości od miejsca zamieszkania, gdy inne obejmują obszar całej Polski.

Ubezpieczenie dla rowerzystów a polisa mieszkaniowa

Jeżeli mamy wykupione ubezpieczenie mieszkania, które obejmuje garaż i piwnicę, a usługa zapewnia też ochronę przed kradzieżą, wówczas nie musimy martwić się o rower, pozostawiony w tychże lokalizacjach. Maksymalna kwota odszkodowania za skradziony jednoślad będzie wynosiła wtedy ok 5% sumy ubezpieczenia mieszkania. Trzeba mieć na uwadze, że firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty środków, jeżeli pomieszczenie nie będzie w sposób właściwy zabezpieczone. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia danej polisy. Niekiedy wymagane jest między innymi zamontowanie dwóch zamków.

Ubezpieczenie roweru elektrycznego- czy jest możliwe?

Czy można ubezpieczyć rower przed kradzieżą, jeśli jest to model elektryczny? Tak, można, a nawet warto. Ubezpieczenie roweru elektrycznego jest dobrym rozwiązaniem, z uwagi, chociażby na wysoki koszt sprzętów tego typu (2-3 tysiące złotych). Nowocześniejsze modele mogą kosztować nawet powyżej 10 tysięcy złotych, przez co są częstym łupem złodziei. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że niekiedy wykupienie oc dla rowerzystów poruszających się sprzętem elektrycznym jest obowiązkowe. Tak jest w sytuacji, jeśli jednoślad przekracza moc 4 kW i może osiągać prędkość powyżej 25 m na godzinę. W pozostałych sytuacjach wykupienie oc za rower elektryczny jest dobrowolne.

Polisy dla rowerzystów- wymagania firm ubezpieczeniowych

Oc rowerowe czy ubezpieczenie rowerzystów NNWznajduje się w ofercie wielu różnych zakładów ubezpieczeń. Znalezienie idealnej oferty ubezpieczenia od kradzieży roweru, okazuje się bardziej problematyczne. Poszukując najlepszego rozwiązania, należy zwrócić uwagę zwłaszcza na to, czy ubezpieczenie obejmuje też miejsca publiczne, w których to najczęściej dochodzi do kradzieży. Taka polisa jest dla ubezpieczycieli dosyć ryzykowną inwestycją, przez co jest ona obarczona pewnymi wymogami. Warunki stawiane przez firmy ubezpieczeniowe to między innymi:

 • właściwe zabezpieczenie- używane w czasie podróżowania i mieszczące się w przedziale cenowym określonym przez zakład ubezpieczeniowy. Niekiedy wymogiem jest mocowanie roweru do konkretnego elementu,
 • wiek jednośladu- najczęściej ubezpieczane są sprzęty stosunkowo nowe (do 12 miesięcy),
 • rodzaj kradzieży- niektóre dostępne polisy obejmują tylko kradzież z rabunkiem, która jest jednak niewielkim odsetkiem tego typu zdarzeń.

Ubezpieczenie roweru od kradzieży- na co zwrócić uwagę?

Wybierając ubezpieczenie roweru od kradzieży, należy dobrze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Polisa reguluje maksymalną czy minimalną wartość pojazdu, jaki może zostać objęty ubezpieczeniem. Często jest też określony jego maksymalny wiek. Niekiedy bywają potrzebne: zdjęcie roweru, numer wybity na jego ramę czy też dodatkowa dokumentacja, jak na przykład dowód zakupu. Ubezpieczenie od zdarzeń losowych zawiera wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a od kradzieży roweru odnosi się do okoliczności, w których to nie będziemy mogli liczyć na jego wypłatę. Stanie się tak, na przykład, jeśli źle zapniemy jednoślad. W przypadku kradzieży sprzętu wypłata roszczenia może zależeć od miejsca, w jakim to doszło do tego zdarzenia. Ubezpieczenie może wskazywać lokalizację, w której to rower powinien być przechowywany, czy też ograniczać czas postoju chronionego. Nie wszystkie oferty uwzględniające ochronę jednośladu pozostawionego na ulicy. Istotne jest też spełnienie wszystkich wymogów firmy co do sposobu przechowywania rowerów, zarówno w miejscach należących do nas (garaż, pomieszczenie gospodarcze, dom), jak i tych publicznych. Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając polisę?

 • Co się stanie, jeśli złodzieje nie pozostawiają po sobie żadnych śladów włamywania, jednak sprzęt zniknie?
 • Na co można liczyć, w sytuacji, kiedy do kradzieży doprowadziły nierozważne działania osób bliskich poszkodowanego?
 • Czy ubezpieczenie obejmuje sprzęt przechowywany w stojaku rowerowym i na klatce schodowej? Czy musi być to jedynie pomieszczenie zamknięte i chronione?
 • Czy dojdzie do wypłaty odszkodowania w sytuacji kradzieży roweru podczas transportu w komunikacji publicznej, na przykład w autobusie?
 • Jakie niestandardowe zdarzenia (klęski żywiołowe) mogą zwolnić ubezpieczyciela z odpowiedzialności finansowej? 

Ubezpieczenie roweru przed kradzieżą- kiedy nie dojdzie do wypłaty odszkodowania?

W pewnych sytuacjach ubezpieczenie roweru przed kradzieżą nie zadziała. Stanie się tak między innymi jeśli:

 • Rower nie został właściwie zabezpieczony,
 • Jednoślad pozostał bez opieki oraz zabezpieczenia,
 • Na miejsce kradzieży nie została wezwana policja, a więc właściciel polisy nie posiada wymaganego protokołu sporządzonego przez służby mundurowe,
 • Sprzęt został skradziony na wskutek zaniedbania jego właściciela.

Jeśli mowa o rozszerzeniach oc na rowery, czyli NNW, nie zadziała ono, jeżeli:

 • Do wypadku doszło wskutek złego stanu technicznego roweru (np. niedziałające hamulce),
 • Rowerzysta podczas wypadku był pod wpływem alkoholu, leków czy środków odurzających, po których nie powinien prowadzić jakichkolwiek pojazdów,
 • Do wypadku doszło w warunkach, które można uznać za warunki odpowiednie do uprawiania sportu ekstremalnego.

Jeśli zamierzamy poruszać się po trudnych, górskich trasach, wówczas niezbędne jest wykupienie ubezpieczenia do sportów ekstremalnych. Ubezpieczyciel może też odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli kierowca podczas jazdy używał telefonu komórkowego, co mogło spowodować niebezpieczną sytuację.

Ile kosztuje ubezpieczenie roweru od kradzieży?

Rower ubezpieczenie od kradzieży zależy od kilku ważnych czynników. Na cenę polisy wpływa wybrany pakiet, jak i wartość samego jednośladu. Przeważnie dostępne oferty obejmują roczną składkę o wartości od 9% do 15% aktualnej wartości sprzętu. Pakiet standardowy OC ubezpieczenia rowerowego to koszt ok. 50 zł. Rozszerzenie polisy o ubezpieczenie roweru przed kradzieżą to dodatkowe 100-120 zł. Co ważne, polisa ubezpieczenia jednośladu może osiągnąć wartość do 100 000zł (w zależności od opłacanej składki).

Jak ubezpieczyć rower od kradzieży? 

Rower możemy ubezpieczyć od kradzieży także przez Internet. Korzystając z oferty firmy ubezpieczeniowej, znajdziemy idealną dla siebie polisę OC, NNW, ale i zabezpieczymy się na wypadek kradzieży czy zniszczenia sprzętu. Możemy też rozszerzyć wybrane rozwiązanie o assistance. Sam proces ubezpieczenia jednośladu nie jest zbyt skomplikowany. Formalności można załatwić drogą internetową. Wystarczy zamówić rozmowę telefoniczną czy też porozmawiać na czacie z konsultantem, który pomoże w doborze najkorzystniejszej opcji.

Call Now ButtonZadzwoń do nas teraz!