+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Ubezpieczenie na życie rodzinne to rodzaj polisy oferowany przez większość funkcjonujących na rynku towarzystw ubezpieczeniowych. Ze względu na zakres oddziaływania jest to jeden z najchętniej wybieranych typów polisy. Ma on w praktyce zabezpieczyć interesy nie tylko głównego ubezpieczonego, ale także całej rodziny. Mimo całkiem dużego wyboru korzystne ubezpieczenie na życie rodzinne nie jest wcale łatwe do znalezienia. Dobra polisa to taka, która chroni wszystkich członków rodziny w bardzo wielu losowych sytuacjach życiowych. Czym jest ubezpieczenie rodzinne i jaki zakres oddziaływania posiada rodzinna polisa na życie? Zebraliśmy dla naszych czytelników najważniejsze informacje, które przedstawiamy w formie kompendium wiedzy.

Czym jest ubezpieczenie na życie dla rodziny?

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia nie jest prosty. Rodzinne ubezpieczenie na życie to wartościowe zabezpieczenie, które daje zainteresowanemu pewność, że w razie sytuacji problemowej nie znajdzie się sam, bez niczyjej pomocy. W sensie technicznym ubezpieczenie dla rodziny jest niczym innym, jak zmodyfikowaną wersją dokumentu oznaczającego polisę na życie. Różnica polega na tym, że w umowie jako ubezpieczony widnieje nie jedna, ale kilka osób, tj. członków rodziny zgłaszającego. Tego typu ubezpieczenie na życie może obejmować także osobę, która nie jest spokrewniona z osobą ubezpieczającą, ale pozostaje z nim w jednym gospodarstwie domowym, jak na przykład nieślubny partner. Polisa rodzinna chroni zainteresowanych przed sytuacjami wynikającymi z następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest także swojego rodzaju zabezpieczenie przed nagłymi i niespodziewanymi wydarzeniami w życiu, które w pewnym stopniu zaburzają funkcjonowanie rodzinne. Mowa m.in. o śmierci żywiciela czy utracie sprawności zawodowej przez członka rodziny.

Przed czym zabezpiecza i chroni polisa rodzinna?

Ubezpieczenia dla rodziny mogą mieć różną formę i posiadać zróżnicowane wyłączenia odpowiedzialności. Firmy ubezpieczeniowe posiadają różne oferty i niezwykle ciężko znaleźć jest dwie bardzo podobne polisy. Co ważne, prawo nie narzuca towarzystwom opracowywania wspólnego wzorca ubezpieczeń, dlatego konkurencyjność i różnorodność polis są bardzo duże. Ubezpieczający się powinien sam zdecydować, która z propozycji w jego przypadku będzie najbardziej trafna. Sam proces decyzyjny nie jest łatwy, jak bowiem przewidzieć konkretne zdarzenie losowe i jego charakter? Nic dziwnego, że wiele osób posiadających rodzinne ubezpieczenie nie jest do końca zadowolonych z ich formy. Ubezpieczenie dla całej rodziny może obejmować nie tylko wszystkich członków zamieszkujących z interesantem, ale także inne osoby, pozostające z nim w bliskiej relacji. Na co warto zwrócić uwagę wybierając polisę? Przede wszystkim należy zweryfikować, co towarzystwo ma na myśli pod hasłem ubezpieczenie rodzinne. W niektórych przypadkach będzie ono obejmować tylko i wyłącznie osoby spokrewnione, a w innych sytuacjach obejmie także bezdzietne osoby zamieszkujące razem, np. partnerów.

Co obejmuje polisa życie dla rodziny?

Zakres polisy może obejmować:

 • wsparcie na wypadek śmierci członka rodziny (śmierć ubezpieczonego)
 • wypłatę funduszy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pomoc w przypadku uszczerbku na zdrowiu (np. poważne zachorowanie czy uraz w wyniku wypadku komunikacyjnego),
 • zwrot za transport medyczny w razie nagłej konieczności,
 • ochrona finansowa w przypadku operacji lub pobytu w szpitalu,
 • wsparcie finansowe dla nowych rodziców (urodzenie dziecka),
 • inne pakiety dostosowane do potrzeb klienta przed podpisaniem umowy.

Przy czym poważne zachorowanie może oznaczać chorobę nowotworową, udar czy zawał serca. Należy dokładnie sprawdzić, które jednostki chorobowe zostały wyszczególnione przez ubezpieczającego. Wiele firm niechętnie podchodzi do kwestii odszkodowania za poważne zachorowania w wyniku epidemii chorób zakaźnych. Zawsze warto, w przypadku pojawiających się wątpliwości, dopytać pracownika firmy o ewentualne wyłączenia.

Jakie aspekty warto objąć ochroną?

Polisa na życie

Każda rodzina jest nieco inna, dlatego nie da się wskazać jednak owych potrzeb pod kątem zakresu ochrony. Ciężko bowiem odnieść możliwość uzyskania wsparcia finansowego w przypadku urodzenia dziecka, gdy wiemy, że wszyscy ubezpieczeni członkowie rodziny nie planują w przyszłości potomstwa (bo na przykład już je mają). W niektórych przypadkach znacznie lepiej będzie skupić się na obecności innych wyróżnionych w dokumencie zdarzeń podlegających ochronie. Dosyć uniwersalnym sposobem jest odwołanie się do dwóch najważniejszych wartości: życia i zdrowia. To właśnie w pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o to, aby na polisie znajdowała się wysoka suma ubezpieczenia w przypadku śmierci najbliższych lub przypadku twojej śmierci. Większość towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje właśnie te dwie wartości jako niepodważalne, a pozostałe sytuacje stanowią możliwość rozszerzenia ochrony. Oznacza to, że najtańsze ubezpieczenie będzie zazwyczaj obejmować wsparcie finansowe na wypadek śmierci lub w sytuacji, gdy jedną z osób ubezpieczonych spotka trwały uszczerbek na zdrowiu.

Fakty o ubezpieczeniach rodzinnych

 • Zakres ochrony może być bardzo różny ? to towarzystwo ubezpieczeń przedstawia konkretne pakiety ubezpieczeniowe.
 • Rodzinne ubezpieczenie na życie powinno być dostosowane do przyzwyczajeń i aktywności krewnych ? nie w każdym przypadku przyda się włączanie do umowy aspektów dotyczących dzietności, ubezpieczenia w przypadku poważnego zachorowania czy dodatkowego transportu medycznego.
 • Warto zastanowić się wspólnie z całą rodziną, które elementy ubezpieczenia będą w naszym przypadku najbardziej potrzebne ? tak, aby właściciel polisy zaznaczył wszystkie wymagane aspekty.

Na czym polega ubezpieczenie rodzinne rozszerzone?

Ubezpieczenie na życie dla całej rodziny może stanowić niezwykle rozbudowany dokument, w którym zapisano wiele przedmiotów ubezpieczenia. Obejmować polisą można całkiem wiele potencjalnych zdarzeń mogących przytrafić się osobom-podmiotom polisy rodzinnej. Jednym z przykładów rozszerzenia ubezpieczenia rodzinnego jest możliwość dopłacenia do pakietów medycznych stanowiących kompleksową ochronę w przypadku hospitalizacji (tzw. poważne zachorowanie). Te, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, mogą posiadać różne wysokości sumy ubezpieczenia i znacznie inne zdarzenia. Zwykle jednak osoba objęta ubezpieczeniem rozszerzonym, czyli np. takim z wyróżnionym wyżej pakietem medycznym, może liczyć na m.in. dzienne świadczenie szpitalne w razie konieczności hospitalizacji chorego. To całkiem duża oszczędność w długiej perspektywie czasowej ? szczególnie, jeśli mamy w rodzinie osoby starsze i schorowane. W przypadku zaawansowanych wiekowo seniorów towarzystwo może wyliczyć znacznie wyższe stawki, które zależą także od wieku ubezpieczonego.

Od czego zależy wysokość składki w ubezpieczeniu rodzinnym?

Kwota za ubezpieczenie rodzinne będzie zależeć od kilkunastu czynników zawartych w regulaminie towarzystwa ubezpieczeniowego. Wybierając polisę rodzinną należy zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii. Wiele towarzystw narzuca górne limity wieku dla osób ubezpieczonych, przy czym w niektórych przypadkach za osoby starsze ubezpieczający będzie musiał zapłacić wyższą stawkę, niż np. za aktywnego zawodowo członka rodziny. Kolejna sprawa to wyłączenia odpowiedzialności, czyli przypadki w których towarzystwo nie wypłaci nam wsparcia finansowego. Do tego typu zdarzeń można zaliczyć śmierć osoby w wyniku samobójstwa, bądź innego zdarzenia, któremu ciężko było zapobiec. Trzecią istotną kwestią wpływającą w największym stopniu na cenę składki jest ogólna suma ubezpieczenia. W zależności od rodzaju zdarzeń, wieku ubezpieczonych i stopnia pokrewieństwa świadczenia mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Nie warto także notować zwłoki czasowej dotyczącej opłacania składek.

Jak najprościej wybrać dobre ubezpieczenie na życie rodzinne?

To bardzo ogólne pytanie, które jednak można spuentować dosyć szybką odpowiedzią. Ubezpieczenie rodzinne powinno być dostosowane do możliwości finansowych członków rodziny. Umowy ubezpieczenia potrafią być bardzo rozbudowane, np. w przypadku zgłaszania się do ubezpieczenia wielodzietnej rodziny, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z jeszcze innymi krewnymi. Proste ubezpieczenie dla rodziny powinno odpowiadać potrzebom określonej liczby osób wchodzących w skład rodziny. Standardowa polisa rodzinna obejmować może małżonków i dzieci, bez uwzględniania tego, czy pozostali członkowie rodziny również chcą figurować w dokumencie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w polisie rodzinnej uwzględnić także dodatkowych krewnych ? wówczas ubezpieczenie członka rodziny będzie proporcjonalnie droższe. 

Gdzie zgłosić się po ubezpieczenie dla członka rodziny?

Towarzystwo ubezpieczeniowe lub ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe świadczą usługi związane z proponowaniem zapomóg finansowych w razie zaistnienia zdarzenia wyróżnionego w polisie. Rodzinne ubezpieczenie najlepiej wykupić w sprawdzonej i renomowanej firmie, wówczas zyskujemy pewność, że przedsiębiorstwo będzie rentowne aby zrealizować wypłatę świadczenia za polisę rodzinną. Niegdyś jedyną możliwością podpisania umowy był bezpośredni kontakt z agentem ubezpieczeniowym. Dziś funkcjonuje uproszczony sposób zgłaszania akcesu ? wymaga się jedynie wpisania swoich danych na stronie internetowej towarzystwa. W zależności od tego, jaki rodzaj procedur usługowych realizuje towarzystwo ubezpieczeń, taką drogą zostanie obsłużony klient. Zwykle jednak to konsultant zadzwoni jako pierwszy złożyć ofertę zawarcia polisy rodzinnej w związku z wprowadzonymi danymi przez formularz online. Umowę ubezpieczenia 

Ile kosztuje rodzinna polisa? Cena standardowej polisy rodzinnej

Cennik pojedynczej składki miesięcznej za najtańsze ubezpieczenie rozpoczyna się od ok. 40 złotych miesięcznie. Nieco bardziej rozbudowane pakiety polisy rodzinnej mogą kosztować nawet kilkadziesiąt złotych więcej, tj. 70-80 za miesiąc. W przypadku tańszych opcji sumy ubezpieczenia będą stosunkowo niższe. To właśnie suma ubezpieczenia jest jednym z głównych determinantów ceny za pojedynczą składkę miesięczną. Przykładowa polisa rodzinna dla trzech członków rodziny, bez uwzględnienia dodatkowych pakietów, wynosi ok. 50 złotych miesięcznie. Polisa rodzinna będzie droższa, jeśli:

 • uwzględnimy na niej większą liczbę członków rodziny,
 • zwiększymy sumę ubezpieczenia,
 • dodamy dodatkowe zdarzenia np. w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • rodzinne ubezpieczenie zawiera dodatkowe pakiety rozszerzające.

Jak najszybciej zgłosić roszczenie, np. w następstwie nieszczęśliwego wypadku?

Ubezpieczony ma zazwyczaj kilka możliwości zgłaszania szkody lub zdarzenia, które podlegają polisie. W przypadku największych towarzystw w Polsce występuje osiem sposobów na poinformowanie towarzystwa o takiej sytuacji. Ubezpieczony, aby zgłosić zaistniałą szkodę lub zdarzenie, może:

 1. Wejść na stronę internetową ubezpieczenia i wypełnić dostępny tam formularz zgłoszeniowy.
 2. Skorzystać z wideokonferencji z pracownikiem firmy ubezpieczeniowej.
 3. Zgłosić ten fakt osobie w firmie, która jest odpowiedzialna za ubezpieczenia grupowe (jeśli dotyczy).
 4. Wysłać wiadomość SMS pod numer podany przez ubezpieczalnię,
 5. Wysłać wiadomość e-mail na skrzynkę pocztową towarzystwa,
 6. Pójść do stacjonarnego oddziału towarzystwa i osobiście zgłosić zdarzenie,
 7. Zadzwonić na infolinię i poinformować konsultanta o potrzebie zgłoszenia.
 8. Zadzwonić do swojego agenta ubezpieczeniowego.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

To jedynie przykładowa lista sposobów na zgłoszenie zaistniałego zdarzenia, które może być przedmiotem przyszłej wypłaty odszkodowania. Aby skutecznie ubiegać się w zwrot np. kosztów leczenia, bądź wypłatę odszkodowania w wyniku śmierci ubezpieczonego, należy zgromadzić odpowiednią dokumentację medyczną, ksero uznawanego dokumentu tożsamości i inne dokumenty, w tym odpis skróconego aktu zgonu, jeśli zdarzenie dotyczy śmierci członka rodziny. Wówczas należy dostarczyć te dokumenty do swojego agenta ubezpieczeniowego, oddziału towarzystwa bądź nadać je drogą pocztową. Niektóre firmy uznają także za zasadne dokumenty przekazywane drogą elektroniczną.

Szukasz najlepszych ubezpieczeń? Sprawdź, jak zrobić to najefektywniej

Aby uniknąć przepłacania za zakup polisy rodzinnej warto zrobić rekonesans odwiedzając witryny internetowe najpopularniejszych ubezpieczycieli w Polsce. Warunkiem do podpisania dobrej i skutecznej umowy jest dogłębne zapoznanie się z jej zapisami. Niekiedy towarzystwa stosują karencje, czyli okresy, w których świadczenie jeszcze nie będzie przysługiwać osobom ubezpieczonym. Może być to np. okres kilku pierwszych dni od momentu podpisania umowy. Na co jeszcze zwrócić uwagę wybierając polisę? Przydatnym narzędziem są porównywarki ubezpieczeń, które pozwolą w bardzo prosty sposób sprawdzić:

 • ceny poszczególnych ubezpieczeń,
 • zakres obowiązywania polisy,
 • ilość zdarzeń objętych ubezpieczeniem,
 • łatwość zgłaszania roszczeń.

Polisa rodzinna może być także modyfikowana w tego typu narzędziach. Użytkownik może wpisywać pożądane dane dot. liczby członków rodziny i całkowitej sumy ubezpieczenia. Warto jednak pamiętać, że tego typu kalkulatorowe wyliczenia mają charakter jedynie domyślny i nie stanowią oferty przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.

FAQ. Najczęściej zadawane pytania ? TOP7

 1. Jaki jest całkowity okres ubezpieczenia? Najczęściej umowy zostają zawierane na pełen rok, czyli okres 12 miesięcy. Niektóre warianty ubezpieczenia nie mogą być przedłużane ze względu na ukończenie przez jednego z ubezpieczonych określonego roku życia.
 2. Czy trzeba przedstawiać badania lekarskie przed podpisaniem polisy? Większość firm ubezpieczeniowych nie wymaga spełniania tego typu formalności. Warunkiem zawarcia ubezpieczenia może być jednak oświadczenie, w którym towarzystwo może pytać o stan zdrowia (tzw. ankieta medyczna).
 3. Czy członek rodziny może mieć kilka ubezpieczeń? Zdarza się, że jeden lub kilku krewnych posiada już polisę. Nie jest żadnym problemem, aby zawrzeć kolejny tytuł ubezpieczenia ? jest to w pełni dozwolone i legalne.
 4. Czy warto korzystać z pakietów rozszerzających polisę? To zależy, czy jest to opłacalne pod względem finansowym i praktycznym. Jeśli przekalkuluje, że istnieje ryzyko wystąpienia danego zdarzenia, to zdecydowanie lepiej zainwestować w bardziej rozbudowaną polisę.
 5. Jak zawrzeć umowę ubezpieczeniową w czasach pandemii? Wiele towarzystw ubezpieczeniowych udostępnia możliwość zdalnego kontaktu online z konsultantem, bez konieczności osobistego udawania się do oddziału. To znacznie łatwiejszy i szybszy sposób na zawarcie polisy i uzyskanie wartościowych informacji o ubezpieczeniu.
 6. Jak sprawdzić, która polisa w Internecie jest najbardziej atrakcyjna? Do tego typu analiz służą m.in. narzędzia kalkulatorowe, określane mianem porównywarek ubezpieczeniowych. Użytkownik może wpisać tam odpowiednie dane i sprawdzić, jaką kwotę wyliczy algorytm. Warto jednak mieć na uwadze, że są to szacunki przybliżone i nie stanowią propozycji umowy.
 7. Czy mogę zrezygnować z podpisanej umowy? Umowa może zostać zerwana, wówczas w życie wchodzą zapisy mówiące o zakończeniu jej trwania z winy klienta. 
Call Now ButtonZadzwoń do nas teraz!