+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Przyglądając się potrzebom ubezpieczeniowym firm budowlanych musimy spojrzeć na temat z szerszej perspektywy. Firmy budowlane często posiadają znaczny majątek w postaci maszyn i urządzeń wykorzystywanych w swojej działalności, jednak równie często korzystają ze sprzętu należącego do osób trzecich, na podstawie różnego rodzaju umów użyczenia, leasingu i innych. Ponadto firmy budowlane zazwyczaj działają w bardzo ryzykownym otoczeniu np. place budowy często usytuowane są pomiędzy istniejącą już zabudową, konieczność wylania fundamentów wiąże się z głębokimi wykopami w podłożu, w którym znajdują się różnego rodzaju instalacje: kable, przewody oraz inne zagrożenia. Pracownicy firm budowlanych narażeni są w swojej pracy na niebezpieczeństwo utraty zdrowia a nawet życia, pracując np. na wysokościach, obsługując różnego rodzaju maszyny czy też po prostu pracując na zewnątrz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.


Wszystkie powyższe sytuacje powodują, że kompleksowe ubezpieczenie firmy budowlanej może stanowić duże wyzwanie, a ubezpieczenie jedynie majątku firmy może się okazać dalece niewystarczające.
Właśnie ze względu na otoczenie w których często działają firmy budowlane oraz ryzyka z na jakie narażeni są pracownicy tych firm warunkiem niezbędnym jest zawarcie ubezpieczenia OC firmy budowlanej.
Polisa ubezpieczenia OC pozwoli na zabezpieczenie większości ryzyka związanego z szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, podczas wykonywania działalności budowlanej.

Zakres tych szkód jest bardzo szeroki np:

  • wywołanie katastrofy budowlanej budynku sąsiadującego z placem budowy,
  • przerwanie kabla sieci elektrycznej podczas dokonywania wykopów,
  • wadliwy montaż elewacji na budynku a później konieczność jej zerwania i ponownego położenia,
  • złamanie nogi przez pracownika na placu budowy
  • upuszczenie klucza który lądując uszkadza przypadkowo zaparkowany samochód.


Wszystkie te i inne zdarzenia narażają właściciela firmy budowlanej na poważne konsekwencje finansowe, mogące w skrajnym wypadku doprowadzić do niewypłacalności i upadku firmy.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC firmy budowalnej?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce oferuje ubezpieczenie OC dla firmy budowalnej, a jego koszt zależy od wielu czynników takich jak wysokość wnioskowanej sumy gwarancyjnej, ilość włączonych klauzul dodatkowych czy wielkość rocznego przychodu firmy. Zakres cenowy jest dość szeroki, od kilkuset złotych w odniesieniu do mniejszych firm do kilku, kilkunastu tysięcy złotych w przypadku dużych podmiotów. Nie podlega jednak dyskusji że polisa OC jest warunkiem koniecznym w celu zabezpieczenia działalności firm budowlanych.

Zadzwoń do nas teraz!