+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Jeśli zastanawiasz się, jak zabezpieczyć posiadane maszyny budowlane, dowiedz się, czym dokładnie jest ubezpieczenie CPM. Oto kilka faktów o tej przydatnej polisie.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym dokładnie jest ubezpieczenie CPM?
 • Jaki sprzęt możesz ubezpieczyć w ramach polisy CPM?
 • Jakie szkody podlegają rekompensacie w ramach ubezpieczenia CPM?
 • W jakim przypadku nie otrzymasz świadczenia z ubezpieczenia CPM?
 • Jak zawrzeć ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM?

Czym dokładnie jest ubezpieczenie CPM?

Ubezpieczenie maszyn CPM to polisa dla posiadaczy sprzętu budowlanego. Aby dokładnie wytłumaczyć, czym jest taka umowa, warto przytoczyć angielską frazę, która jest bazą do stworzenia tego trzyliterowego skrótu. Contractors Plant Machinery, bo tak brzmi pełna nazwa tej umowy, jest po prostu związana z zabezpieczeniem sprzętów, jednak musi to być ubezpieczenie maszyny budowlanej, a nie innych urządzeń lub pojazdów. 

Jeśli więc szukasz np. polisy dla posiadaczy akcesoriów i sprzętów rolniczych, powinieneś zapytać doradcę o inny rodzaj ubezpieczenia. Pamiętaj, aby przed zakupem produktu, jakim jest ubezpieczenie sprzętu budowlanego dokładnie dopytać agenta o wszystkie zasady i warunki, jakie musisz spełnić, aby polisa była ważna, a w razie wystąpienia szkody, abyś mógł bez przeszkód otrzymać potrzebne świadczenia pieniężne. Wiedz także, że nie wszystkie posiadane urządzenia mogą być objęte taką ochroną. Muszą to być określone sprzęty służące do robót na terenie zróżnicowanych placów budowy.

Jaki sprzęt możesz ubezpieczyć w ramach polisy CPM?

Ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM to niezwykle funkcjonalna polisa dzięki, której unikniesz dużych strat spowodowanych kradzieżą, uszkodzeniami oraz wypadkami z udziałem posiadanego sprzętu i maszyn. W razie wystąpienia określonych w kontrakcie zdarzeń firma ubezpieczeniowa wypłaci Ci stosowną kwotę, która zrekompensuje powstałą szkodę. W ramach takiej umowy możesz liczyć na kompleksową ochroną m.in.:

 • betoniarek,
 • dźwigów,
 • koparek,
 • ładowarek
 • spycharek,
 • ubijarek,
 • i wielu innych maszyn budowlanych.

Wszechstronne ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń obejmuje więc grupę sprzętów m.in. do: budowy dróg i trakcji kolejowych, podnoszenia ciężkich elementów takich jak dźwigi, produkcji zaprawy budowlanej, wykopywania piasku i żwiru oraz maszyny do palowania i wierceń. Jeśli więc chciałbyś zabezpieczyć się finansowo przed kradzieżą, zniszczeniem lub innymi losowymi sytuacjami, wybierz ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk. Jest to obecnie niezbędny sposób na uniknięcie dużych wydatków związanych z zakupem nowego sprzętu budowlanego lub naprawą podzespołów, które uległy awarii. 

Jakie szkody podlegają rekompensacie w ramach ubezpieczenia CPM?

Ubezpieczenie CPM może nieco różnić się w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Na ogół jednak szkody honorowane w ramach tej polisy to m.in.:

 • zniszczenia sprzętu przez osoby trzecie,
 • pożar, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie,
 • szkody atmosferyczne tj. powodzie, ulewne deszcze, grad, huragan, uderzenie pioruna, lawina lub osunięcie się ziemi,
 • kradzież i włamanie z przywłaszczeniem sobie maszyn,
 • kolizje z innymi maszynami i pojazdami, przewrócenie się maszyny lub wpadnięcie do wykopanego otworu. 

Pamiętaj, jednak, że nie wszystkie zdarzenia powodują wypłatę świadczenia. W praktyce więc ubezpieczenie maszyn od kradzieży lub ubezpieczenie maszyn od awarii i uszkodzeń musi być poparte stosowną dokumentacją, a wypadek lub sytuacja musi znaleźć się na liście sporządzonej przez konkretną firmę oferującą ubezpieczenie maszyn budowlanych. Przed zakupem dowiedz się, co dokładnie obejmuje oferowana polisa.

W jakim przypadku nie otrzymasz świadczenia z ubezpieczenia CPM?

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych CPM nie obejmuje najczęściej zdarzeń takich jak:

 • awarie mechaniczne oraz elektryczne, zamarznięcie płynów oraz zepsucie się maszyny,
 • szkody wyrządzone umyślnie lub też będące następstwem niedbalstwa posiadacza,
 • błędy i braki, o których Ubezpieczający wiedział już w trakcie podpisywania polisy, a które przyczyniły się do uszkodzeń lub innych szkód,
 • naturalna korozja, wyeksploatowanie podzespołów, 
 • szkody w pojazdach, które wymagają zarejestrowania (chyba że szkody powstały, podczas gdy pojazd był na placu budowy).

Opisane przykłady tworzą jednak tylko ogólną informację, a poszczególne przypadki i przepisy mogą być odmienne w przypadku różnych Towarzystw. W praktyce więc oznacza to, że Zakład ubezpieczeniowy ponosi odpowiedzialność od wszystkich zdarzeń bazujących na nagłym i nieprzewidzianym zniszczeniu, awarii lub skradzeniu maszyny. Sytuacje te muszą być niezależne od woli Ubezpieczonego.

Jak zawrzeć ubezpieczenie maszyn budowlanych CPM?

Skontaktuj się z nami a dobierzemy odpowiednie dla Ciebie ubezpieczenie CPM z pomocą naszych specjalistów.

Zadzwoń do nas teraz!