+48 61 222 49 12 +48 61 222 49 13 ubezpieczenia@multirisk.pl kredyty@multirisk.pl

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?
 • Co obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ? cena
 • OC w życiu prywatnym ? czego ubezpieczenie nie obejmuje

Czym jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ma za zadanie chronić ubezpieczonego przed finansowymi efektami zdarzeń, których rezultatem są szkody o charakterze osobowym lub rzeczowym poczynione przez ubezpieczonego (zazwyczaj, ubezpieczenie to obejmuje także osoby zamieszkujące wraz z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym) osobom trzecim. Co ważne, do tych szkód zalicza się także szkody, jakie uczyniło osobom postronnym także zwierzę należące do ubezpieczonego. Oznacza to, że osoba posiadająca takie ubezpieczenie nie musi – w przypadku nieumyślnego wyrządzenia szkody np. sąsiadom – ponosić konsekwencji finansowych takiego czynu (a mogą być one czasem bardzo dotkliwe).

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym ma charakter rozszerzenia standardowej polisy mieszkaniowej i znajduje się w ofercie większości towarzystw ubezpieczeniowych działających na terenie Polski. Fakt powiązania tego rodzaju ubezpieczenia z polisą dla danego mieszkania nie oznacza jednak, że ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie zdarzenia powstałe na jego terenie. W zależności od rodzaju oferty, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym obowiązuje zazwyczaj na terenie większości krajów europejskich, a nawet świata.

Co obejmuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Na rynku funkcjonuje obecnie wiele podmiotów w branży ubezpieczeniowej, w których ofercie znajduje się polisa ubezpieczeniowa osób fizycznych w życiu prywatnym. Bardzo często osoby zastanawiające się nad podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej usługi zadają sobie pytanie: przed czym właściwie chroni OC na osobę fizyczną w życiu prywatnym? Choć zakres tej usługi pomiędzy poszczególnymi ubezpieczycielami może różnić się w pewnych kwestiach (różnice dotyczą np. sumy ubezpieczenia oraz wysokości składki), to najczęściej polisa obejmuje między innymi zdarzenia, które zaszły w związku z:

 • amatorskim uprawianiem sportu,
 • zachowaniem zwierząt domowych (np. ugryzieniem osoby trzeciej przez psa należącego do ubezpieczonego),
 • eksploatacją pomieszczeń noclegowych lub turystycznych podczas wyjazdu wakacyjnego,
 • podróżą do pracy lub szkoły,
 • potrąceniem przechodnia podczas jazdy hulajnogą elektryczną lub rowerem,
 • posiadaniem lub używaniem broni palnej,
 • korzystaniem z mieszkania osoby trzeciej na zasadzie najmu,
 • wyrządzeniem szkód w mieszkaniu właściciela (gdy ubezpieczony jest najemcą tego mieszkania).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym ? cena

Cena ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest uzależniona od przyjętych taryf przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, sum gwarancyjnych czy też zakresu ochrony.

OC w życiu prywatnym jako dodatek do polisy mieszkaniowej jest zazwyczaj w bardzo atrakcyjnej cenie ? już za kilkadziesiąt złotych można zakupić całkiem sensowną ochronę ubezpieczeniową. Warto też zwrócić uwagę na opcjonalne rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule.

OC w życiu prywatnym ? czego ubezpieczenie nie obejmuje

Szeroki zakres zdarzeń objętych ubezpieczeń OC w życiu prywatnym nie oznacza oczywiście, że polisa ta nie ma żadnych ograniczeń. Jak w przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia, także w przypadku OC w życiu prywatnym mamy do czynienia z pewnymi wyłączeniami. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, wyłączenia odpowiedzialności dotyczą najczęściej:

 • zdarzeń będących efektem niebezpiecznego zachowania zwierząt egzotycznych oraz ras psów zaliczanych do agresywnych,
 • zdarzeń wynikłych z prowadzenia przez ubezpieczonego działalności gospodarczej,
 • działań, które podjął ubezpieczony będący pod wpływem środków odurzających i używek (np. alkohol, narkotyki),
 • aktywności sportowej o charakterze profesjonalnym (jak już wspomniano, OC w życiu prywatnym obejmuje sporty amatorskie),
 • wykorzystywania materiałów wybuchowych.

Powyższe przypadki to tylko niektóre z wyłączeń odpowiedzialności. Lista ta w przypadku większości ubezpieczycieli jest zazwyczaj znacznie szersza, dlatego warto przed podjęciem ostatecznej decyzji o skorzystaniu z ubezpieczenia rzetelnie przeanalizować ofertę ? w przeciwnym wypadku można w przyszłości niemile się zaskoczyć.

Zadzwoń do nas teraz!